Etterspør informasjon

Sist revidert: 2023-08-11

Etterspørre informasjon

Hvis du jobber med arkeologisk dispensasjonsbehandling, kan du som saksbehandler etterspørre informasjon fra søker i steget kontroll. NIKU og de arkelogiske museene kan i tillegg etterspørre informasjon fra saksbehandler.

Hvis du jobber med tilskudd, kan du etterspørre informasjon til og med steget Forfatte tilskuddsvedtak. Dette er steget som kommer etter oppgaven Vurdere søknad. Oppgaven ligger som alternativ inne på oppgavelisten til den enkelte søknad, og kan utføres etter behov.

Ofte vil du allerede være i en oppgave. For å se oppgavelisten krysser du deg ut av oppgaven.

Vurdere søknad

Fra oppgavelisten velger du Tilleggsopplysninger tilskuddsvedtak under Andre valg. Du velger Tilleggsopplysninger dispensasjon under Andre valg dersom du trenger flere opplysninger til dispensasjonsbehandling i forbindelse med tilskudd.

Andre valg

Klikk på Start nå og Bekreft for å starte oppgaven.

Start nå


Bekreft

Oppgaven åpner seg, og du må først bekrefte at du vil iverksette innhenting av tilleggsopplysninger. Velg Ja, og skriv inn kommentar til søker i tekstfeltet som åpner seg.

Kommentar til søker

Klikk på Fortsett arbeidsflyt for å sende meldingen til søker. Søker vil få en e-post om at søknaden trenger tilleggsopplysninger, og kan legge ved dette i Digisak.

Hvor finner du tilleggsopplysningene?

Når søker får beskjed om å levere etterspurt informasjon, kan søker redigere direkte i søknaden, dvs både i tekst, budsjett samt laste opp/slette vedlegg. Sørg derfor for å se gjennom søknaden grundig en gang til når søker har levert informasjonen. Søker vil også kunne skrive en kommentar til saksbehandler.

Du får et e-postvarsel når søker har fullført oppgaven