Tilskudd - Behandle klage

Sist revidert: 2024-02-08

Behandle klage

Velg mappen Vurdere klage i Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Vurdere klage

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

Bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Les søkers begrunnelse for klage til venstre under Behandlingsinformasjon.

Begrunnelse for klage fra søker

Les gjennom og vurder hva som bør gjøres med klagen.

1. Omgjøre eget vedtak

Dersom du velger Skriv omgjøringsvedtak tar du søknaden til behandling på nytt.

Skriv omgjøringsvedtak

I neste oppgave Registrer omgjøring bekrefter du at du vil omgjøre vedtaket. Om du klikker på TILBAKE TIL VURDERING går du et steg tilbake og kan velge å sende klagen videre til ekstern klageinstans.

Bekreft omgjøring

Velg Bekreft omgjøring. Du kommer da til oppgaven Forfatte tilskuddsvedtak.

Alle vedtaksbrev ligger under fanen kommunikasjon kategorisert som Vedtak. Du finner filene også under fanen vedlegg sortert på oppgaver løst i arbeidsflyt.

Kommunikasjon

Vedlegg

2. Send til politisk behandling

Dersom det ikke er politisk behandling av klager i ditt fylke, se videre under punkt 3. Poltitisk behandling av klage

Hvis du velger Send til politisk behandling får du en ny oppgave som du fyller ut med resultatet fra den politske behandlingen. Du velger om du vil legge til referanse, kopi av vedtaket eller begge deler i oppgaven.

Klikk Fortsett arbeidsflyt og Bekreft etter at du er ferdig med oppgaven.

Legge inn politisk vedtak

I neste oppgave vurderer du saksgang for klage etter politisk vedtak.

Er Omgjør vedtak resultat av politisk behandling, velger du dette og du får forfatte omgjøringsvedtak. Er Opprettholde vedtak resultat av politisk behandling, vil neste oppgave være å Utarbeide oversendelsesbrev til klageinstans.

Vurdere saksgang for klage etter politisk vedtak

Resultat av politisk behandling

Fyll ut felt for Behandlende organisasjon sin vurdering av punktene i klagen og last eventuelt opp vedlegg. Fullfør oppgaven ved å klikke på Send klage videre

Utarbeide oversendelsesbrev

Klagen er oversendt til klageinstans og søker får nå mulighet til å kommentere overesendelsen.

3. Oversende til klageinstans

Velg Send til ny klageinstans.

Oversend til klageinstans

I neste oppgave utarbeider du oversendelsesbrev til klageinstans. I denne oppgaven har du også mulighet til å gå tilbake til forrige steg Vurdere klage og eventuelt skrive eget omgjøringsvedtak.

Utarbeide oversendelsesbrev

Se spesielt på Hjelp/Guide i oppgaven, for å se hva slags informasjon klageinstans trenger og om eventuelle formalkrav.

Krav til oversendelsen