Registrere kulturminner og endre kulturminnetabell kml § 8, 1. ledd

Sist revidert: 2024-06-13

Registrere kulturminner på søknad

Etter en første fordeling og kontroll av søknad, kommer du til oppgaven Registrere kulturminner.

Legg til

Klikk på knappen Legg til for å hente inn informasjon om kulturminner fra Askeladden.

Søk fram kulturminne fra Askeladden

Skriv inn Kulturminne-ID og klikk på treffet i listen som kommer fram. Klikk så BEKREFT. Du kan legge til flere kulturminner, ved å gjenta prosessen.

Endre kulturminnetabell

Du kan senere i prosessen legge til eller fjerne kulturminner fra tabellen, dersom det er feil. Lukk den åpne oppgaven og se på menyen under Andre valg

Menyen andre valg

  • Klikk først på Endre kulturminnetabell og bekreft med Start nå. Oppgaven Endre kulturminnetabell starter.

Legg til rad

Klikk på knappen LEGG TIL RAD

Søk fram kulturminne-ID

Søk fram Kulturminne-ID og klikk på treffet i listen for å legge til ID-en i tabellen.

Dersom det er en Kulturminne-ID som skal fjernes fra tabellen, skroll ytterst til høyre i oppgaven, og klikk på søppelkassen.

slette kulturminne fra liste

Avslutt oppgaven ved å klikke på Fullfør redigering.

  • Klikk deretter på Oppdater kulturminnetabell og bekreft med Start nå.

Menyen andre valg

Gå deretter til oppgaven du skal løse.