Henvendelse til søker

Sist revidert: 2024-02-09

Henvendelse til søker

Du kan når som helst i løpet av arbeidsflyten sende en henvendelse til søker. Søker får varsel om at hen har fått en oppgave å løse i Digisak.

Ofte vil du allerede være i en oppgave. For å se oppgavelisten krysser du deg ut av oppgaven.

Vurdere søknad

Under Andre valg velger du Henvendelse til kontaktperson.

Andre valg

Klikk på Start nå for å starte oppgaven.

Start nå


Fyll ut oppgaven Forespørsel fra Digisak og klikk på Fortsett arbeidsflyt for å sende meldingen til søker.

Forespørsel fra Digisak

Hvor finner du tilleggsopplysningene?

Du får et e-postvarsel når søker har fullført oppgaven og du finner svaret i mappen Behandle svar på forespørsel på skrivebordet. Klikk på søknaden. Svaret vises som behandlingsinformasjon til venstre for oppgaven.

Behandlingsinformasjon

Melding og eventuelle vedlegg blir arkivert på saken. Du velger om du ønsker å svare søker eller avslutte oppgaven via Fortsett arbeidsflyt.

Forespørsel fra Digisak