Importere e-post og filer til søknad

Sist revidert: 2024-02-16

Har du relevant dokumentasjon som hører til søknaden kan den importeres. Det kan feks være en e-post fra en håndverker eller rapport som ikke allerede er i Digisak, men som du legger til grunn for vurderingen.

Ekstern avsender og mottaker av e-post må være registrert i Digisak før du kan importere e-post!

For å registrere avsender eller mottaker, se Registrere ekstern bruker.

E-post

For å importere e-post, gå til fanen KOMMUNIKASJON på den aktuelle søknaden. Klikk og dra e-posten over listen med kommunikasjon og slipp når den markeres med blått. Fanen kommunikasjon

Dra og slipp

Fra dialogboksen, søk fram avsender i fra-feltet og mottaker i til-feltet, dersom dette ikke er fylt ut automatisk. Gjør tilsvarende for dato.

dialogboks

La dokumenttype stå som "Annen e-post". Velg arkivklasse, dvs. type henvendelse og om e-posten er journalpliktig. Er den journalpliktig og skal arkiveres i lokalt arkivsystem, huk av Arkiver eksternt. Huk av for at medlingen skal arkiveres eksternt (=NOARK-arkivet i din organisasjon). La Tilgangsgrupper stå som den er, da vises e-posten både hos søker og internt i din organisasjon.

Du kan velge mellom følgende arkivklasser:

arkivklasser

Klikk på Lagre.

E-posten legger seg i listen under fanen KOMMUNIKASJON.

Kommunikasjon

Filer

For å importere fil(er), gå til fanen VEDLEGG på den aktuelle søknaden. Dra filen og slipp den over øverste del av fanen.

Katt

Som et alternativ kan du klikke på knappen Last opp filer og velge fil(er) gjennom utforsker.

Last opp filer

Filer

Registrere ekstern bruker

Gå til KONTAKTER i toppmenyen og klikk på +Opprett og velg Ekstern kontakt.

Opprett

Når du starter å skrive navnet i feltet, vil Digisak søke i registret og vise treff i en nedslipps meny. For å få tak i knappen OPPRETT NY, må du skrive helt til du ikke får treff i registret. Da kan du klikke på knappen OPPRETT NY.

Opprett ny

Du får opp registreringsbilde og kan registere navn og epostadresse. Klikk så på Lagre-knappen.

Lagre