Tilskudd - Behandle sluttrapport

Sist revidert: 2023-11-06

Behandle sluttrapport

Velg mappen Behandle sluttrapport i Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Behandle sluttrapport

Bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Sluttrapportfilen er sammensatt av søkers sluttrapportering, samt utbetalingsanmodninger og eventuelle søknader om omdisponeringer. Sluttrapporten vises til venstre og oppgaven til høyre. Du kan veksle mellom visning av sluttrapportfilen, behandlingsinformasjon og søknadsinformasjon via venstremenyen. Under søknadsinformasjon finner du tildeling, utbetalingslogg, samt eventuelle dispensasjonsvedtak.

Navigering sluttrapport

Fyll ut oppgaven og velg om sluttrapporten skal Godkjennes eller Returneres til søker for ytterligere informasjon.

Oppgaven sluttrapport

Når du har godkjent sluttrapporten, lukkes prosjektet i Digisak og eventuelle restmidler nulles ut.