Release note 16.02.2023

Ny release 17. februar 2023

Fredag 17 februar Kl. 15.00 så vil vi legge ut en ny versjon av hyllevaren.

Det er spesielt to endringer som vi vil trekke frem i denne releasen:

  1. Lettere å finne igjen obligatoriske felter. Klikk på det feltet som angir hvor mange obligatoriske felter som er igjen, så vil den ta deg til feltet som mangler innhold.

Obligatoriske felter
  1. Standard tekstsnutter. Når man skriver vedtaksbrev har vi lagt opp til at hvert fylke/Sametinget kan komme med sin standardformulering i de forskjellige feltene. Fra og med nå kan vi gjøre det slik at dere får se de tekstsnuttene som gjelder for dere.

Kontakt oss i Digisak hvis dere lurer på noe mer.

Tips og triks på noe som har kommet i tidligere versjoner

Det er kommet et menyvalg som heter søker sine tidsfrister. Her kan dere få en oversikt over søknader hvor søker har fått en frist for å svare.

Søker sine tidsfrister

Det er også en funksjonalitet for å finne andre søknader på samme kulturminnet. Dette menyvalget kommer opp når du står inne på en søknad.

Finne andre søknader