Release note 15.12.2022

Fredag 16 desember Kl. 20.00 så vil vi legge ut en ny versjon av hyllevaren.

Det vil ikke komme så mange endringer som er synlig for dere, men opplyser om det allikevel.

  1. Overføring av budsjett til neste år. Det er laget en bedre løsning for å overføre midler fra forrige år til neste år som genererer mindre feil. Normalt er det vi i RA som har sittet med feilhåndtering ved årsskiftet.

  2. Mulighet for mer sømløs kommunikasjon med søker. I dag finnes det en oppgave som søker eller dere saksbehandlere kan starte for å ha en dialog om søknaden. Nå har det kommet en ny kommunikasjon hvor man slipper å starte denne oppgaven for å «snakke» med brukeren. Vi tilgjengeliggjør ikke denne muligheten med en gang da vi må tenke igjennom hvordan vi skal bruke den, men da er dere informert om muligheten.

  3. Ny søkefunksjon. Det vil komme en ny mulighet for å enkelt søke etter en søknad. Her kan du legge inn søknads id eller navn på kulturminne. Da får du en Drop Box hvor du kan velge den søknaden du vil inn på.

Ny søkefunksjon

Tips og triks på noe som har kommet i tidligere versjoner

Det er kommet et menyvalg som heter søker sine tidsfrister. Her kan dere få en oversikt over søknader hvor søker har fått en frist for å svare.

Søkers tidsfrister

Det er også en funksjonalitet for å finne andre søknader på samme kulturminnet. Dette menyvalget kommer opp når du står inne på en søknad.

Andre søknader fra kontaktperson