Veiledere for forvaltningen

Her finnes veiledere for hvordan man bruker Digisak. Disse gir veiledning i bruk av internweb og er ment for forvaltningen.

Under Veiledninger i menyen finnes følgende:

  1. De veilederne som ligger under Generelle veiledninger gjelder for alle brukere av Digisaks internweb.

  2. De veiledningene som ligger under Veiledninger tilskudd gjelder for alle brukere av internweb som jobber med søknader om tilskudd etter postene 71 tom. 79.

  3. De veiledningene som ligger under Veiledninger dispensasjon gjelder for alle brukere av internweb som jobber med arkeologiske dispensasjonssøknader.

Under Endringslogger legger vi ut oppdateringer med de viktigste endringene for brukere av InternWeb.