Kontrollere søknad

Sist revidert: 2024-01-23

Til informasjon

I denne oppgaven tar du stilling til om søknaden faller inn under ordningen, feks om kulturminnet er tilskuddsberettiget, om tiltaket er søknadspliktig og lignende. Du vurderer også om du har fått nok informasjon til å behandle søknaden.

Kontrollere søknad

Dette er den første oppgaven saksbehandler får i Digisak. Du vil få et e-postvarsel om at du har mottatt en oppgave. Denne oppgaven innebærer en sjekk av at søknaden er komplett og klar til behandling. Hvis søknaden er mangelfull, velger du Returner til søker for å etterspørre informasjon. Det er også her du vurderer om søknaden eventuelt skal avvises eller om du kan veilede søker til en annen tilskuddsordning.

Velg mappen Kontrollere søknad i Mine oppgaver, og klikk på tittelen på den søknaden du skal kontrollere.

Mine oppgaver

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og – eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Bruk sidemenyen i Søknad for å kontrollere den utfylte søknaden, feks at kulturminnet er tilskuddsberettiget fra posten, og at søknaden kan behandles videre.

Min søknad

Velg Utfall av kontroll i nedtrekksmenyen. Du vil også kunne etterspørre informasjon senere i behandlingsprosessen dersom det er nødvendig.

Velg utfall av kontroll

Ta søknaden til behandling

Dersom søknaden er tilskuddsberettiget, velger du Ta søknaden til behandling. Velg Fortsett arbeidsflyt for å fullføre oppgaven. For tilskuddssøknader får søker en automatisert e-post fra Digisak om at søknaden tas videre til behandling.

Returner til søker

Dersom søknaden er mangelfull, velger du Returner til søker. Du må angi en frist, samt beskrive hva søker må endre på.

Justere søknad

Hvor finner du tilleggsopplysningene?

Når søker får beskjed om å levere etterspurt informasjon, kan søker redigere direkte i søknaden, dvs både i tekst, budsjett samt laste opp/slette vedlegg. Sørg derfor for å se gjennom søknaden grundig en gang til når søker har levert informasjonen. Søker vil også kunne skrive en kommentar til saksbehandler.

Avvis eller avbryt søknad

Dersom kulturminnet feks. ikke er tilskuddsberettiget, eller om tiltaket ikke er søknadspliktig, velger du enten Avvis søknaden eller Avbryt søknad. Ved valg av avvisning, forfatter du et avvisningsvedtak. Du får opp et tekstfelt Begrunnelse for vedtak, som flettes inn i vedtaksbrevet. Fyll ut begrunnelse og klikk på knappen FORHÅNDSVIS nederst i oppgaven, for å se vedtaksbrevet.

Klikk deretter på Fortsett arbeidsflyt for å sende vedtaket til godkjenning. Godkjenner får da en oppgave om å godkjenne vedtaket. Når oppgaven er godkjent, sendes vedtaket til søker. Et vedtak om avvisning aktiverer klagerett i Digisak.

Avvis søknaden

Om du og søker er enige om at søknaden skal avbrytes, velger du Avbryt søknad. Du må da avgjøre om søker skal få skriftlig melding om at søknaden er avbrutt, samt om dokumentasjon på avbrudt søknad, skal journalføres i fylkeskommunens eller Sametingets arkiv.

Avbryt søknad

Nærmere beskrivelse av oppgaven Avbryte søknad, finner du her: Fyll ut oppgaven avbryt søknad