Stedfortrederfunksjonen

Sette stedfortreder

Alle brukere i Digisak kan sette stedfortreder.

Når du skal være borte, kan det være lurt å sette en stedfortreder. Dette gjør du ved å klikke på navnet ditt oppe i høyre hjørne. Fra nedtrekksmenyen velger du Angi erstatter.

Angi erstatter

I dialogboksen som kommer fram velger du perioden stedfortreder skal fungere for deg via datofeltene Fra og Til. Stedfortreder søker du fram i feltet Person og klikk på OK.

Søk fram person

Stedfortreder fjernes automatisk når perioden utløper.

Fjerne stedfortreder

Det er bare du som har satt noen som stedfortreder for deg, som kan fjerne stedfortreder før datoen utløper. Dette gjør du ved å søke fram deg selv via søket KONTAKTER.

Det vil stå et gult banner på detaljbildet på kontaktkortet ditt. Til høyre på det gule banneret er det en liten søppelkasse. Klikk på den for å avslutte før dato.

Fjerne stedfortreder

Du kan også angi stedfortreder på kontaktkortet ditt via funksjonen Angi som stedfortreder.

'Trenger du å korrigere stedfortreder uten at du selv har satt stedfortreder, ta kontakt med support på digisak@ra.no'