Stedfortrederfunksjonen

Sist revidert: 2024-05-16

Sette stedfortreder for deg selv

Alle brukere i Digisak kan sette stedfortreder.

Når du skal være borte, kan det være lurt å sette en stedfortreder. Dette gjør du ved å klikke på navnet ditt oppe i høyre hjørne. Fra nedtrekksmenyen velger du Angi erstatter.

Angi erstatter

I dialogboksen som kommer fram, søker du fram den som skal fungere for deg, i feltet Bruker. Velg videre perioden stedfortreder skal fungere for deg via datofeltene Fra og Til. Klikk deretter på LAGRE.

Søk fram person

Stedfortreder fjernes automatisk når perioden utløper.

Fjerne stedfortreder

Det er bare du som har satt noen som stedfortreder for deg, som kan fjerne stedfortreder før datoen utløper. Dette gjør du ved å søke fram deg selv via søket KONTAKTER.

Det vil stå et gult banner på detaljbildet på kontaktkortet ditt. Til høyre på det gule banneret er det en liten søppelkasse. Klikk på søppelkasseikonet for å avslutte før dato.

Fjerne stedfortreder

Korrigere eller sette stedfortreder for en annen

Trenger du å sette stedfortreder for en kollega som er fraværende eller korrigere stedfortreder uten at du selv har satt stedfortreder, ta kontakt med support på digisak@ra.no