Tilskudd - Be om utbetaling / søke om omdisponering på vegne av søker

Sist revidert: 2024-05-29

Du kan be om utbetaling eller søke om omdisponering på vegne av søker. Dette er som regel ikke en oppgave som er tilordnet deg, så du vil måtte manuelt søke opp søknaden.

Søke fram søknad

Gå til Søk/Rapporter og klikk på Søknader.

Søknader

Her søker du etter søknaden ved for eksempel søknads-ID eller tittel. Klikk på den aktuelle søknaden.

Søk/rapporter

Be om utbetaling

Du finner Be om utbetaling under Åpne oppgaver i oppgavepanelet til høyre. Klikk på oppgaven.

Be om utbetaling eller omdisponering på vegne av søker

Klikk på gjøre endringer i det gule banneret oppe i oppgaven, for å fylle ut oppgaven.

Gjøre endringer

Fyll ut oppgaven for søker. Når alle felter er besvart sender du inn oppgaven ved å klikke Send inn anmodning.

Send inn amnodning

Søke om omdisponering

Skal du fylle ut søknad om omdisponering på vegne av søker, starter du oppgaven ved å klikke på BE OM OMDISPONERING PÅ VEGNE AV SØKER under Andre valg.

Be om utbetaling eller omdisponering på vegne av søker

Klikk på Start nå for å bekrefte.

Start nå

Fyll ut feltet og last opp eventuelle vedlegg. Når du er ferdig, klikk på Send inn søknad om omdisponering

Send inn søknad om omdisponering