Tilskudd - Vurdere søknad

Sist revidert: 2023-11-03

Til informasjon

I denne oppgaven kan du gjøre noen vurderinger for søknaden. Hvis du fyller ut feltene vil det danne grunnlaget for rapporter i Digisak som letter prosessen med å søke tilskuddsmidler fra, og rapportere til, Riksantikvaren.

Oppgaven er frivillig å fylle ut og du kan gå direkte til Forfatte tilskuddsvedtak, men da forsvinner gevinstene nevnt over.

Vurdere søknad

Velg mappen Vurdere søknad i Mine oppgaver, og klikk på tittelen på den søknaden du skal vurdere.

Mine oppgaver

Søknaden vises til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Vurdere søknad

Du kan huke av flere punkter i listen under spørsmålet Etter hvilke kriterier vurderer du denne søknaden?

Kriterier og spørsmål varierer mellom tilskuddsordningene basert på blant annet forskrift og krav til rapportering.

Velg videre Kulturminnets tilstandsgrad fra nedtrekksmenyen.

Kulturminnets tilstandsgrad

Svar videre på spørsmål om antikvariske merkostnader og klima. Til slutt svarer du på om du Anbefaler å gi tilskudd.

Når feltene er fylt ut, klikker du på Fortsett arbeidsflyt.

Vurderingene som gjøres her, kan vises i listevisninger i Digisak og tas ut i excel.

I neste oppgave forfatter du vedtak om tilskudd.