Tilskudd - Vurdere søknad

Sist revidert: 2023-08-11

Til informasjon

Dersom du har behov for å etterspørre informasjon fra søker, gjøres dette ved å krysse ut oppgaven og starte prosessen TILLEGGSOPPLYSNINGER TILSKUDDSVEDTAK under Andre valg.

Lukke oppgave

Andre valg

Valget er tilgjengelig til og med neste steg Forfatte tilskuddsvedtak. For nærmere informasjon se veileder for Etterspørring av informasjon.

Vurdere søknad

Som saksbehandler skal du vurdere søknaden før det endelige vedtaket skal fattes. Velg mappen Vurdere søknad i Mine oppgaver, og klikk på tittelen på den søknaden du skal vurdere.

Vurdere søknad

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Velg Vedtak * i nedtrekksmenyen.

Vedtak

Etter at du har valgt vedtak, må du skrive forslag til Begrunnelse for vedtak i tekstfeltet under. Dersom vedtaket blir Bevilget, må du også fylle inn flere felter som Tildeling per tiltak og Vilkår.

Vurdere søknad

Når alle feltene er fylt ut, kan du klikke på Fortsett arbeidsflyt.

I neste oppgave forfatter du selve tilskuddsvedtaket