Tilskudd - Forfatte og godkjenne tilskuddsvedtak

Sist revidert: 2024-02-13

Forfatte tilskuddsvedtak

I Digisak er dette en delt oppgave mellom saksbehandler og godkjenner. Saksbehandler forfatter vedtaket og klikker på SEND TIL GODKJENNING. Godkjenner ser gjennom og godkjenner eller sender oppgaven tilbake med kommentarer.

Saksbehandler

Velg mappen Forfatte tilskuddsvedtak under Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Forfatte tilskuddsvedtak

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad/vedtaksbrev.

Forhåndsvisning av vedtaksbrevet ligger til venstre i bildet. Forhåndsvisningen kommer først fram når du har valgt Vedtak. Oppe i oppgaven finner du søkers valgte målform. Målformen styrer om det er nynorsk eller bokmålsmalen som starter. For å oppdatere visningen etter hvert som du skriver, klikker du på Gjenoppfrisk rett over forhåndsvisningen av brevet. Se til at Digisak har lagret alle endringer før du klikker på gjenoppfrisk.

Gjenoppfrisk

En del av feltene er utstyrt med forslag til tekst. Klikk på Velg tekstsnutt og velg fra listen som kommer opp. Tekstsnutten du velger fletter seg inn i skrivefeltet og du kan redigere videre. Når du er ferdig trykker du på Send til godkjenning, slik at godkjenner kan se gjennom.

Velg tekstsnutt

Skal det settes kopimottakere på brevet?

Svarer du Ja, får du to typer felt du kan fylle ut. Du får felt for e-postadresse og felt for å skrive inn mottakers navn og adresse. Sistnevnte vil flettes inn i vedtaksbrevet.

Kopimottaker

E-postkopimottaker

Skriv inn e-psotadressen og klikk på LEGG TIL RAD dersom det er flere mottakere. Det åpnes automatisk et felt hvor du skriver melding til e-postkopimottakeren. Dette fletter seg inn i e-posten. Merk at alle e-postkopimottakere får samme melding.

Epostadresse

Begrunnelse

Kopimottakere som flettes inn i vedtaksbrevet

Får å få navn på koppimottakere til å flette seg inn i brevet, klikk på LEGG TIL RAD under felt for Kopimottakere.

Flette inn

Kopimottakere som du legger inn i disse feltene, flettes inn i en tabell på siste side i vedtaksbrevet.

Kopimottakere

La det gå fram i brevet hvem som får det i kopi, dvs hvis du sender kopi på e-post, skriv inn mottaker også i feltet for kopimottakere som flettes inn i vedtaksbrevet.
Har kopimottakeren e-postadresse, så sparer du tid om du velger det som forsendelsesmåte. Digisak håndterer ikke ekspedering på papir. Det betyr at for kopimottakere som kun har postadresse, må du skrive ut brevet og ekspedere det manuelt.

Fyll ut resten av oppgaven og klikk på Send til godkjenning.

Send til godkjenning

Når du har sendt vedtaket til godkjenning, vil du ikke lenger kunne gjøre endringer. Banneret i toppen av oppgaven markeres med GRØNT og godkjenner har fått tilgang til oppgaven. Du kan imidlertid velge å klikke MERK SOM IKKE FERDIG helt fram til godkjenner har godkjent. Utkastet ditt vil da ikke lenger være tilgjengelig for godkjenner og du vil komme tilbake til redigeringsmodus.

Merk som ikke ferdig

Godkjenner

Velg mappen Forfatte tilskuddsvedtak søknad i Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Forfatte tilskuddsvedtak

Du får fram forhåndsvisning av vedtak til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og vedtak.

Ønsker du å se på søknaden, klikk på Søknadsinformasjon under Tilskuddsvedtak (forhåndsvisning) i menyen til venstre for utkast til vedtak.

veksle mellom søknad og vedtak

Se gjennom utkast til tilskuddsvedtak som saksbehandler har merket som ferdig. Hvis alt ser bra ut, velger du Fortsett arbeidsflyt for å sende ut vedtaket. Søker vil få en e-post om at vedtaket er klart. Hvis du velger Merk som ikke ferdig vil oppgaven sendes tilbake til saksbehandler for revidering.

Forfatte tilskuddsvedtak

Godkjenner har mulighet til å gjøre direkte endringer i vedtaket. Da klikker du på gjøre endringer som vist under.

Gjøre endringer

Dersom behandlende organisasjon har krav om tilvisning, sendes vedtaket til den med rollen Tilviser, når godkjenner trykker på Fortsett arbeidsflyt.

Tilvisning

Velg mappen Tilvisning av tilskuddsvedtak i Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Tilvisning av tilskuddsvedtak

Vedtaket ligger nedlastbart til venstre og oppgaven ligger til høyre.

Velg utfall

Velg om du godkjenner vedtaket eller vil returnere det til saksbehandler. Om du returnerer til saksbehandler, fyll ut kommentarfelt og trykk på Fortsett arbeidsflyt.

Tilvisning av tilskuddsvedtak

Ved godkjenning, velg utfallet Godkjenn og trykk på Fortsett arbeidsflyt.

Vedtaket er nå sendt ut til søker.