Opprette befaringsrapport

Bruk denne funksjonen hvis du forfatter rapporten. Dersom du har mottatt rapporten av andre, se veiledning for å importere e-post her.

Sist revidert: 2023-10-18

Start prosessen Opprett befaringsrapport

Du kan starte prosessen Opprett befaringsrapport under Andre valg i oppgavepanelet til høyre når du står i søknaden.

Klikk på Opprett befaringsrapport og Start nå.

Opprett befaringsrapport

Oppgaven Opprett befaringsrapport åpnes.

Fyll ut oppgaven Opprett befaringsrapport

Fyll ut feltene.

Om du forfatter befaringsrapporten, kan du velge å sende den til godkjenning hos leder. Om du mottar befaringsrapport som er relevant for prosjektet, anbefaler vi at du laster opp e-post med vedlegg til fanen KOMMUNIKASJON og velger Arkivklasse "Rapport".

For nærmere informasjon se veilederen Importere e-post og filer til søknad.

image259 image260

Søker er automatisk kopimottaker av befaringsrapporten. Rapporten vil gjennom arkivintegrasjonen arkiveres på gjeldende sak i arkivet.