Hva er Digisak?

Sist revidert: 2024-04-25

Digisak er kulturminneforvaltningens søknadsportal.

Her kan du søke om tilskudd til istandsetting, reparasjon eller sikring av ditt kulturminne. Du kan også søke om arkeologisk dispensasjon etter kulturminneloven. Du mottar svar på søknaden i Digisak.

Digisak finnes her: https://digisak.ra.no

På Riksantikvarens hjemmesider finner du informasjon om arkeologi og tilskudd. Når du har klikket inn på aktuell tilskuddsordning, finner du lenke til gjeldende forskrift for tilskuddsposten på Lovdata. Forskriften gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Hvis du vil gi oss tilbakemelding på noe med løsningen, gå til Her kan du foreslå en endring nederst i menyen til venstre.

Veiledere

Her følger noen grunnleggende veiledere. For mer detaljerte veiledere, se "Veiledninger" i menyen til venstre.

Bruk menyen til venstre til å navigere veiledningene.

Logge inn

Logg deg inn ved å klikke på knappen øverst i høyre hjørne. Digisak benytter seg av ID-porten for pålogging. Er det første gang du skal logge deg på? Hjelp til pålogging finner du her eller du kan se video:

Skal du søke?

Logg først inn. Under fanen "Jeg skal søke" finner du frem til den ordningen som passer ditt prosjekt. Du kan lese om de ulike ordningene uten å være logget inn, men du må være innlogget for å kunne søke. Les mer om å søke her.

Skal du lese svar på søknad?

Logg først inn. Når du er logget inn, finner du en oversikt over dine uløste oppgaver på forsiden. Der finner du en oppgave som heter "Motta vedtak". Les mer her.

Informasjon til deg som skal søke

For å kunne søke må du registrere deg som bruker og logge inn. Klikk på Logg inn og "Logg inn med ID-porten".

Skal du søke som privatperson eller som representant for en organisasjon? Du må uansett først registrere deg som bruker. Deretter kan du registrere organisasjonen du representerer. Når du oppretter en søknad på vegne av en organisasjon, blir du automatisk ført opp som kontaktperson på denne søknaden. Les mer om opprettelse av tilknytning til organisasjon i Digisak her.

Alle tilskuddsordningene som er åpne for å søke om tilskudd, finner du under fanen "Jeg vil søke" øverst til venstre. Her får du informasjon om søknadsfrist, og hvilke krav du må oppfylle for å kunne motta tilskudd fra de enkelte tilskuddsordningene.

Når du oppretter en søknad på vegne av en organisasjon blir du automatisk kontaktperson for denne søknaden. Les mer her.

Etter at du er logget inn finner du en oversikt over alle søknadene dine under "Mine Søknader". Her finner du også søknader du har under arbeid.

Som innlogget bruker, finner du dine uløste oppgaver på forsiden. Dersom du klikker deg til "Mine Søknader", finner du "Mine Oppgaver". Les mer om oppgaver her.