Hva er Digisak?

Sist revidert: 2024-03-01

Digisak er kulturminneforvaltningens søknadsportal.

Her kan du søke om tilskudd til istandsetting, reparasjon eller sikring av ditt kulturminne. Du kan også søke om arkeologisk dispensasjon etter kulturminneloven. Du mottar svar på søknaden i Digisak.

Digisak finnes her: https://digisak.ra.no

På Riksantikvarens hjemmesider finner du informasjon om arkeologi og tilskudd.

Bruk menyen til venstre til å navigere veiledningene.

Hvis du vil gi oss tilbakemelding på noe med løsningen, gå til Her kan du foreslå en endring nederst i menyen til venstre.

Veiledere

Her følger noen grunnleggende veiledere. For mer detaljerte veiledere, se "Veiledninger" i menyen til venstre.

Logge inn

Logg deg inn ved å klikke på knappen øverst i høyre hjørne. Digisak benytter seg av ID-porten for pålogging. Er det første gang du skal logge deg på? Hjelp til pålogging finner du her eller du kan se video:

Skal du søke?

Logg først inn. Under fanen "Jeg skal søke" finner du frem til den ordningen som passer ditt prosjekt. Du kan lese om de ulike ordningene uten å være logget inn, men du må være innlogget for å kunne søke.

Skal du lese svar på søknad?

Logg først inn. Gå til fanen "Mine Søknader" til venstre for innloggingsknappen. Du kommer til oversikten over dine søknader. Gå videre til valget "Mine Oppgaver". Der finner du en oppgave som heter "Lese og akseptere vedtak" / "Motta vedtak".

Informasjon til deg som skal søke

For å kunne søke må du registrere deg som bruker og logge inn. Klikk på Logg inn og "Logg inn med ID-porten".

Skal du søke som privatperson eller som representant for en organisasjon? Du må uansett først registrere deg som privatperson. Deretter kan du registrere organisasjonen du representerer. Når du oppretter en søknad på vegne av en organisasjon, blir du automatisk ført opp som kontaktperson på denne søknaden.

Alle tilskuddsordningene som er åpne for å søke om tilskudd, finner du under fanen "Jeg vil søke" øverst til venstre. Her får du informasjon om når det er søknadsfrist, og hvilke krav du må oppfylle for å kunne motta tilskudd fra de enkelte tilskuddsordningene.

Når du oppretter en søknad på vegne av en organisasjon blir du automatisk kontaktperson for denne søknaden.

Etter at du er logget inn finner du en oversikt over alle søknadene dine under "Mine Søknader". Her finner du også søknader du har under arbeid.

Dersom du går til "Mine Søknader" så kan du finne "Mine Oppgaver". Der får du en oversikt over oppgaver som skal utføres dersom du har fått en tildeling. Her finner du også alle påbegynte, men ikke innsendte, oppgaver, for eksempel rapporter.