Veiledere for forvaltningen

Her finnes veiledere for hvordan man bruker Digisak. Disse gir veiledning i bruk av internweb og er ment for forvaltningen.

  1. De veilederne som ligger under Generelle veiledninger gjelder for alle brukere av Digisaks internweb.

  2. De veiledningene som ligger under Veiledninger tilskudd gjelder for alle brukere av internweb som jobber med søknader om tilskudd etter postene 71 og 74.

  3. De veiledningene som ligger under Veiledninger dispensasjon gjelder for alle brukere av internweb som jobber med arkeologiske dispensasjonssøknader.