Pålogging som ekstern bruker i Digisak

Sist revidert: 2023-12-08

Noen ganger kan det være nyttig for saksbehandler å ha mulighet til å logge på søkers konto i eksternweb. Dette har frem til nå ikke vært mulig, fordi pålogging til eksternweb gjøres via ID-porten. Nå er det kommet funksjonalitet i Digisak som gjør at vi kan gjøre dette - også for ID-portenbrukere.

Pålogging som søker gir kun lesetilgang i eksternweb - ikke skrivetilgang. Saksbehandler kan med andre ord ikke gjøre oppgaver på vegne av søker.

Hvordan logge på som søker?

I de fleste tilfeller vil dette være et behov som oppstår i forbindelse med en bestemt søknad - enten ved innlevering eller utbetaling (eller andre oppfølgingsoppgaver).

Alternativ 1: Gå inn via søknad

 1. Finn søknaden det er behov for brukerstøtte på i internweb, og klikk deg inn på den.

 2. Gå til Roller-menyen og finn kontaktperson på søknaden: Roller

 3. Klikk på kontaktpersonens navn, slik at du kommer inn på brukerprofilen i internweb: Logg på som denne personen

 1. Under Detaljer finnes det et valg som heter Logg på som denne personen. Trykk på dette menyvalget.

 2. Du vil få følgende bekreftelsesdialog, hvor du må bekrefte at du vil logge på som brukeren: Logg på som bruker

Hvis du ser meldingen under når du bekrefter at du vil logge på - enten i steg 6 eller 7 - må du avbryte forsøket på pålogging:

ID-porten

Ikke klikk på noe her. Denne dialogboksen kommer opp fordi nettleseren du bruker husker de gamle innstillingene i Digisak. Dersom dette skjer må du følge rutinen som er beskrevet under Tøm minnet i nettleseren nederst i denne veilederen. Når det er gjort må du prøve å logge inn som søker på nytt.
 1. Du vil nå få opp forsiden av søknadsportalen i Digisak: Forside

 1. Logg inn i riktig del av portalen. Hvis Søkerorganisasjon er satt som en rolle i søknaden (sjekk punkt 2 over for hvordan du finner roller på søknaden) logger du inn i Organisasjonsportalen. Hvis det ikke er en søkerorganisasjon på søknaden logger du inn i personportalen.

 2. Du vil nå være logget inn som søker, og kan navigere deg rundt i de søknaden og oppgavene som ligger der.

Alternativ 2: Søk opp kontakt

Dersom du ikke har en bestemt søknad du skal logge inn på, kan du søke opp den du ønsker å logge inn som fra kontaktregisteret:

Kontaktregisteret

Når dere får opp treff på en person, sjekk at det er en ekstern bruker. Gå inn på brukeren, og følg deretter oppskriften over fra punkt 4.

Tøm minne i nettleseren (hard reset)

De fleste nettlesere er satt opp med et hurtigminne som husker en del innstillinger fra de nettstedene vi bruker. Dette kan, i noen tilfeller, skape problemer når vi gjør endringer i Digisak - da gamle innstillinger blokkerer ny funksjonalitet. For å fikse dette problemet må man av og til tømme hele minnet til nettleseren (en såkalt hard reset). Slik gjør du det:

 1. Trykk på F12 på tastaturet. Du vil da få opp et utviklerverktøy - enten til høyre eller nederst i skjermbildet (varierer fra nettleser til nettleser)

 2. Mens dette er åpent kan du trykke og holde inne oppfrisk-knappen i nettleseren - slik at du får opp en liten ekstra-meny: Tøm bufferen og kjør en hard nyinnlasting

 3. Trykk på Tøm bufferen og kjør en hard nyinnlasting. Det er ikke alle nettlesere som har denne ekstramenyen. Da trykker dere ned Ctrl+Shift+R samtidig i stedet for.

 4. Trykk F12 for å lukke utviklerverktøy.

 5. Nå skal minnet være tømt. Prøv pålogging med ekstern bruker igjen.