Omfordeling av søknad og oppgave

Sist revidert: 2023

Hvis du skal forfatte vedtak eller andre brev i Digisak, må du omfordele søknad og ikke bare åpne oppgaver, for å få riktige signaturer i brevet. Videre kontakt mellom søker og saksbehandler går til den personen som har rollen SAKSBEHANDLER på søknaden.

Omfordele søknad

For å omfordele en søknad, gå til fanen Roller og klikk BYTT på ved siden av navnet.

Bytt roller

Søk fram personen søknaden skal omfordeles til og velg OK.

Hvis saksbehandler har logget deg på ekstern søknadsportal som privatperson, vil navnet dukke opp to ganger i listen. Du skal velge den som er registrert med jobb-e-post.

Søk etter bruker

Huk av for Omfordel åpne oppgaver slik at oppgaver som allerede ligger hos deg flyttes til ny saksbehandler.

Alle åpne og fremtidige oppgaver knyttet til søknaden er nå omfordelt til ny saksbehandler.

Omfordele oppgave

Å omfordele en oppgave er ikke det samme som å omfordele søknad. Ved omfordeling av oppgave er det kun den enkelte oppgave som omfordeles, mens saken og fremtidige oppgaver fremdeles ligger hos opprinnelig saksbehandler.

For å omfordele oppgave, velg (Omfordel)

Omfordel

Velg mottaker (saksbehandler), skriv inn eventuell kommentar og klikk OK.

Velg mottaker

Oppgaven ligger nå i Mine oppgaver, under fanen Åpne, hos riktig saksbehandler.

Mine oppgaver