Release note 29.09.2022

1. oktober kommer ny utlysning på tilskudd for post 71 og 74. I den forbindelse er det gjort en del jobb med å forenkle søknadsportalen for søker. I tillegg kommer en ny versjon av hyllevaren hvor det vil komme noen endringer i hjemskjermen.

Søkerportalen

Søknadsskjema for søknader om tilskudd er forenklet.

  1. Standardisert bruk av radioknapper og andre kosmetiske løft.

  2. Hjelpetekster til felter gjemt bak spørsmålstegn.

  3. Hindre dobbeltregistrering av informasjon.

  4. Opplasting av vedlegg på færre steder.

  5. Busjettendringer- Dugnadstimer og bruk av egne maeterialer kan man spesifisere i finansieringsplanen.

Internportalen

Her kommer en ny versjon av Insights (2209).

Menyvalgene HJEM og MINE OPPGAVER er slått sammen til ett menyvalg kalt HJEM.

Dette er et ledd i Machinas arbeid med å gjøre InternWeb til en digital pult for saksbehandlere og ledere.

HJEM valget kan konfigureres via AdminWeb. Systemadministrator kan bygge/etablere elementer som vil utgjøre menypunktene under HJEM. Elementene kan enkelt tilpasses og tilgangsstyres, slik at man kan etablere ulike menypunkter for ulike brukergrupper.

Eksempel på HJEM med tilpasset undermeny