Tilskudd - Vurdere dispensasjon

Sist revidert: 2024-04-10

Vurdere dispensasjon (fom.1.10.2023)

Vurdere dispensasjon er nå en valgfri oppgave, som saksbehandler kan starte når som helst i tilskuddsbehandlingen.

Du kan starte prosessen Vurder dispensasjon under Andre valg i oppgavepanelet til høyre når du står i søknaden. Klikk Start nå.

Andre valg

Oppgaven Vurdere dispensasjon åpnes. Fyll ut feltene.

Vurdere dispensasjon

Når du har svart på alt klikker du på Fortsett arbeidsflyt. I neste oppgave forfatter du vedtak om dispensasjon. For nærmere informasjon se veileder for Forfatte dispensasjonsvedtak

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.