Tilskudd - Behandler klage på hovedvedtak

Sist revidert: 2023-11-03 (under arbeid)

Behandle klage på hovedvedtak

Velg mappen Vurdere klage i Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Vurdere klage

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

Bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Les søkers begrunnelse for klage til venstre under Behandlingsinformasjon.

Begrunnelse for klage fra søker

Les gjennom og vurder hva som bør gjøres med klagen.

1. Omgjøre eget vedtak

Dersom du velger Skriv omgjøringsvedtak tar du søknaden til behandling på nytt.

Skriv omgjøringsvedtak

I neste oppgave Registrer omgjøring bekrefter du at du vil omgjøre vedtaket. Om du klikker på TILBAKE TIL VURDERING går du et steg tilbake og kan velge å sende klagen videre til ekstern klageinstans.

Bekreft omgjøring

Velg Bekreft omgjøring. Du kommer da til oppgaven Forfatte tilskuddsvedtak.

Alle vedtaksbrev ligger under fanen kommunikasjon kategorisert som Vedtak. Du finner filene også under fanen vedlegg sortert på oppgaver løst i arbeidsflyt.

Kommunikasjon

Vedlegg

2. Oversende til klageinstans

Velg Send til ny klageinstans.

Oversend til klageinstans

I neste oppgave utarbeider du oversendelsesbrev til klageinstans. I denne oppgaven har du også mulighet til å gå tilbake til forrige steg Vurdere klage og eventuelt skrive eget omgjøringsvedtak.

Utarbeide oversendelsesbrev

Se spesielt på Hjelp/Guide i oppgaven, for å se hva slags informasjon klageinstans trenger og om eventuelle formalkrav.

Krav til oversendelsen

3. Send til politisk behandling

Hvis du velger Send til politisk behandling får du en ny oppgave som du fyller ut med resultatet fra den politske behandlingen. Du velger om du vil legge til referanse, kopi av vedtaket eller begge deler i oppgaven.

Klikk Fortsett arbeidsflyt og Bekreft etter at du er ferdig med oppgaven.

Legge inn politisk vedtak

I neste oppgave vurderer du saksgang for klage etter politisk vedtak. Du velge mellom Oversend til klageinstans, Omgjør vedtak eller Opprettholde vedtak

Er Omgjør vedtak resultat av politisk behandling, velger du dette og du får forfatte omgjøringsvedtak. Er Opprettholde vedtak resultat av politisk behandling, skriver du melding til søker i oppgaven. Politisk vedtak som er lastet opp i forrige oppgave, blir lagt ved som vedlegg.

Vurdere saksgang for klage etter politisk vedtak