Kml § 10 - Utførende organisasjon ber om utbetaling (kulturminneforvaltningen)

Sist revidert: 2024-04-12

Be om utbetaling fra Riksantikvaren

For å kunne be om utbetaling på prosjektet, må du søke fram saken i Digisak

Klikk på SØK / RAPPORTER og velg SØKNADER.

Søk_rapporter

Det er mange tilgjengelig søkefelt, men du skal velge Ordningstype Tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne for enkelttiltak og sett Bevilget beløp til mer enn en krone. Klikk på "snurrepila" øverst i oppgaven for å få fram søknaden i trefflista.

Søk etter bevilget beløp

Klikk på søknadstittel i trefflisten for å komme til riktig skjermbilde

Velg Anmode om utbetaling (rådgivende organisasjon) under Andre valg i oppgavepanelet til høyre. Dersom det er behandlende organisasjon som ber om utbetaling, heter prosessen du skal starte Anmode om utbetaling (behandlende organisasjon). Hvilken prosesses som er tilgjengelig, styres av hvilke organisasjon(er) som har fått tilskudd.

Klikk på Start nå og Bekreft

Anmode om utbetaling rådgivende organisasjon

Fyll ut oppgaven Be om utbetaling og last opp eventuelle vedlegg. Klikk på Fortsett arbeidsflyt for å sende anmodningen inn til Riksantikvaren.

Be om utbetaling

Behandle utbetalingsanmodning

Klikk på mappen Behandle anmodning om utbetaling

Behandle anmodning om utbetaling

Selve anmodningen med vedlegg finner du under Behandlingsinformasjon til venstre, oppgaven som skal løses er til høyre.

Oppgaven behandle anmodning om utbetaling

Fyll inn feltene og velg Beslutning for anmodning:

  • Godkjenn

  • Avslå

  • Returner til utførende organisasjon

Klikk Merk som ferdig for å sende oppgaven til Godkjenning.

Godkjenner velger Fortsett arbeidsflyt eller Merk som ikke ferdig for å returnere til saksbehandler.

Bekrefte utbetaling

Oppgaven Bekrefte utbetaling går til den med rollen Økonomiansvarlig i RA. Økonomiansvarlig kan også redigere konteringsinformasjon.

Bekrefte utbetaling

Filer og bilag til regnskap

For å laste ned filer og bilag, gå til fanen ARBEIDSFLYT.

Du trenger filer fra følgende oppgaver

  • Be om utbetaling for å få med om søker har bedt om merking av utbetaling

  • Behandle anmodning om utbetaling for konteringsinformasjon eller

  • eventuelt Bekrefte utbetaling, dersom du har gjort korrigeringer i konteringsinformasjon

Klikk på oppgaven du trenger utskrift/fil fra. Klikk på de tre prikkene som vises ytterst til høyre i tittellinjen. Velg Skriv ut og dernest Oppgaveutskrift med datagrunnlag. Dette lager en pdf-versjon av oppgaven.

Arbeidsflyt

Oppgaveutskrift med datagrunnlag

Dersom du må ha tilskuddsvedtaket i fulltekst som bilag i regnskapet, går du til fanen KOMMUNIKASJON og finner meldingen merket med Vedtak.

Finne §10-vedtak