Tilskudd - Behandler klage på utbetaling eller omdisponering

Sist revidert: 2023-11-03 (under arbeid)

Logg inn i Digisak og gå til Mine oppgaver. Velg oppgave UK.X1 Vurdere saksgang for klage på vedtak om utbetaling. Her kan du lese det originale vedtaket og en begrunnelse på hvorfor søker klager på dette.

Vurdere saksgang for klage på vedtak om utbetaling

I nedtrekksmenyen under Hva ønsker du å gjøre med klagen? kan du velge mellom å omgjøre vedtaket eller oversende klagen til klageinstans.

Omgjør eget vedtak

Dersom du velger Omgjør vedtak må du skrive en begrunnelse for dette som vil flettes inn i vedtaket.

Omgjør vedtak

Når du er ferdig klikker du på Merk som ferdig. Da må godkjenner logge inn og velge samme oppgave i sin oppgaveliste. Når godkjenner klikker på Merk som ferdig og Bekreft, sendes det ut et omgjøringsvedtak til søker. Søknaden er nå lagt i mappen UK.X3 Forfatte nytt vedtak om utbetaling.

For å skrive nytt utbetalings- eller omdisponeringsbrev velger du oppgave UK.X3 Forfatte nytt vedtak om utbetaling i oppgavelisten. Oppgaven åpnes preutfylt fra sist vedtak, men du må gjøre nødvendige endringer til det nye vedtaket. For eksempel må du ved klage på utbetaling, fylle ut hvor mye som er vedtatt utbetalt utover det originale vedtak.

Husk å også endre tabellen.

Anmodning om utbetaling

Når alle felter samsvarer med det nye vedtaket kan du trykke på Merk som ferdig. Da går oppgaven til godkjenner som kan sende den inn ved å klikke på Fortsett arbeidsflyt. Ved omgjøring av vedtak på utbetaling må også økonomiansvarlig bekrefte utbetaling.

Oversende til klageinstans

Dersom du velger Oversend til klageinstans må du skrive en vurdering som vil flettes inn i oversendelsesbrevet.

Oversend til klageinstans

Når du er ferdig klikker du på Merk som ferdig. Da må godkjenner logge inn og velge samme oppgave i sin oppgaveliste. Hvis godkjenner er enig i avgjørelsen sendes oppgaven inn ved at godkjenner klikker på Fortsett arbeidsflyt.

Søker vil få mulighet til å legge ved merknader til oversendelsen av klage. Søker har tre uker på å gjøre dette, etter det blir klagen automatisk oversendt.

Dersom klageinstans velger Medhold vil behandlende organisasjon måtte forfatte et nytt vedtak slik som beskrevet under Omgjøring av vedtak.