Klage på vedtak

Sist revidert: 2024-03-01

Du har klagerett på alle vedtak. Dersom du har fått et vedtak du ikke aksepterer, kan du klage gjennom Digisak.

Klage på avvisning

Hvis søknaden avvises, kan du klage. Du får e-post om vedtaket fra Digisak og må logge deg på for å lese det. Logg inn i Digisak, og trykk på Mine søknader. Der får du en oversikt over dine søknader. Under kolonnen Status så kan du se hvilken søknad som er avvist. Klikk på søknaden det gjelder. Alternativt kan du klikke på direktelenken som er i e-postvarselet.

Mine søknader

Søknaden vil åpne seg, og du får opp flere valgmuligheter. Klikk på teksten Motta på avvisningsvedtak i oppgavepanelet på høyre side.

Motta avvisningsvedtak

Velg Ja på at du ønsker å klage på vedtaket og begrunn hvorfor du klager.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Etter begrunnelsen trykker du på Send inn for å sende inn klagen.

Hvis klagen blir oversendt til klageinstans vil du få en e-post om dette. Du har tre uker på deg til å kommentere oversendelsen, hvis du ønsker det. Dersom du velger å kommentere eller aktivt velger ikke å kommentere, vil klagen oversendes umiddelbart og du får fortgang i klageprosessen.

For å kommentere oversendelsen klikker du på Mine søknader og klikk på søknaden det gjelder. Klikk på oppgaven Legg til merknader til oversending av klage under Åpne oppgaver i oppgavepanelet til høyre i bildet.

Legg til merknader til oversending av klage

Skriv inn dine kommentarer og send inn oppgaven. For å sende inn klagen, trykk på Forsett arbeidsflyt for å sende inn. Fylle inn merknad

Klagen er nå oversendt til klageinstans.

Klage på dispensasjonsvedtak

Hvis du har fått et avslag på dispensasjon eller ikke aksepterer vilkårene i vedtaket, kan du klage. For å klage må du logge deg inn i Digisak, klikke på Mine søknader og deretter velge aktuell søknad.

Mine oppgaver

Når du har gjort dette, åpner søknaden din seg opp til venstre og et oppgavevindu til høyre.

Klage på dispensasjonsvedtak Klage på dispensasjonsvedtak

Dersom du har zoomet inn på nettleseren din så vil oppgave vinduet være under søknadsteksten.

Velg om du vil klage med å svare Ja eller Nei. Om du velger Ja kommer det opp nye skrivefelt hvor du kan skrive begrunnelse.

Klage på §8 Klage på §10

For å sende inn klagen, trykk på Fortsett arbeidsflyt.

Hvis klagen blir overført til klageinstans vil du få en e-post om dette. Du får mulighet til å kommentere oversendelsen. Dersom du velger å kommentere eller aktivt velger ikke å kommentere, vil klagen oversendes umiddelbart og du får fortgang i klageprosessen. Hvis du ikke foretar deg noe, oversendes klagen automatisk etter tre uker.

For å kommentere oversendelsen klikker du på Mine søknader og deretter Mine oppgaver. Klikk på oppgaven Kommentere på klage.

Kommentere på klage

Skriv inn dine kommentarer. For å sende inn dine kommentarer, klikk på Fortsett arbeidsflyt.

Fortsett arbeidsflyt

Din kommentar til oversendelse av klagesak til klageinstans, er nå sendt inn.