Søke om arkeologisk dispensasjon

Sist revidert: 2024-04-11

Jeg skal søke

For å skrive en søknad klikker du på Jeg skal søke øverst i menyen.

Jeg skal søke

Velg ordning

Du vil se en oversikt over åpne ordninger. For å lese mer om en ordning, og å søke, klikker du på tittelen på ordningen. Velg Tillatelse til inngrep i automatisk fredet arkeologisk kulturminne etter kulturminneloven § 8 første ledd

Velg ordning

Utlysningstekst

Les gjennom utlysningsteksten og vurder om ordningen er aktuell for deg å søke på. For å søke klikker du på Opprett søknad til høyre i vinduet.

Opprett søknad

Har du behov for å lese utlysningsteksten i pdf, klikk på ikonet for Skriv ut til høyre. Vil du se søknadsskjema i pdf, klikker du på Forhåndsvis skjema til høyre og deretter Skriv ut.

Lese om ordning og skrive ut

Søknadstittel

Skriv inn tittel på søknaden og deretter bekreft ved å klikke på Opprett nå. Tittelen kan du redigere i neste bilde.

Skriv inn søknadstittel

Navigering i søknadsskjema

For å komme til neste side i søknadsskjema, klikker du på Neste nederst på siden. Du kan også navigere deg mellom trinnene ved å bruke menyen til venstre.

Naviger i skjema

Fyll ut søknaden

Fyll ut alle relevante felt i søknaden. Felt som er obligatoriske, er merket med en rød stjerne. Når feltet er fylt ut, erstattes stjernen med en grønn avhakning.

Fyll ut dispensasjonssøknad

Legg inn foreløpig informasjon i Tiltak for å unngå at utfylt informasjon i popup-vinduet forsvinner ved et tilkoblings- eller tidsavbrudd. Du redigerer Tiltak ved å klikke på den lille blyanten. Du sletter Tiltak ved å klikke på søppelkassen.

Send inn søknaden

Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt kan du sende det inn. Sørg for at alle obligatoriske felter er besvart ved å se at alle sirklene i sidemenyen er grønne. Hvis det er noen som ikke er det må du klikke på trinnet og besvare feltet, før du igjen navigerer deg til siste side og kan sende inn søknaden. Det er ikke mulig å sende inn søknaden hvis obligatoriske felt ikke er fyllt ut.

Send inn søknad

Bekreftelse

Når du har sendt inn søknaden vil du få en bekreftelse, og du kan finne søknaden under Mine søknader. Se også innboksen for bekreftelse på innsendt søknad.

Søknaden er nå sendt inn.