Søke om tilskudd

Sist revidert: 2024-07-10

Jeg skal søke

For å skrive en søknad klikker du på Jeg skal søke øverst i menyen.

Jeg skal søke

Velg ordning

Du vil se en oversikt over åpne ordninger. For å lese mer om en ordning, og å søke, klikker du på tittelen på ordningen. Velg 2024 sommer - Tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirker.

Opprett søknad

Les gjennom informasjon om tilskuddsordningen: Tilskudd til kulturhistoriske verdifulle kirker og vurder om ordningen er aktuell for deg å søke på. For å søke, klikker du på knappen Opprett søknad til høyre i vinduet.

Opprett søknad

Søknadstittel

Søknadstittel er automatisk utfylt. Denne trenger du ikke endre. Klikk på Opprett nå for å komme til søknadsskjema.

Automatisk utfylt søknadstittel

Forhåndsvisning av søknadsskjema

Ønsker du å ta ut selve søknadskjema i pdf før du fyller du ut, klikker du på Forhåndsvis skjema, men vær oppmerksom på at forhåndsvisningen har med alle felter tilhørende både forprosjekter og hovedprosjekt.

forhåndsvis søknadsskjema

Klikk videre på SKRIV UT

skriv ut søknadsskjema

Navigering i søknadsskjema

For å komme til neste side i søknadsskjema, klikker du på Neste nederst på siden. Du kan også navigere deg mellom trinnene ved å bruke menyen til venstre.

Naviger i skjema

Fyll ut søknaden

Fyll ut alle relevante felt i søknaden. Felt som er obligatoriske, er merket med en rød stjerne. Når feltet er fylt ut, erstattes stjernen med en grønn avhakning. Utvalg av felt i søknadsskjema endrer seg ut fra de valgene du gjør.

Søke fram kirke

For å finne riktig kulturminne-ID klikker du på lenka: Kulturminnesøk. Kulturminnesøk vil åpne seg i en egen fane, slik at du hele tiden kan gå tilbake til Digisak.

Skriv inn navnet på kulturminnet i søkefeltet i Kulturminnesøk og klikk på Søk

Kirken du leter etter, kan være registrert med kyrkje eller kirke. Finner du den ikke på første forsøk, prøv annen målform

Søk i Kulturminnesøk

Velg deretter riktig kulturminne fra lista og gå til fanen Minnet består av og kopier (Ctrl+C) med deg KulturminneID nede i tabellen.

Minnet består av

Sørg for at du kopierer og bruker Kulturminne-IDen til riktig kulturminne. I eksemplet over er Røros kirke 1 et fjernet kirkebygg og du skal som søker velge ID 85340-2.

Gå tilbake til Digisak. Klikk på søkefeltet og lim inn ID-en. Bekreft ved å klikke på ID-en som kommer opp. Informasjon om kulturminnet hentes fra databasen, og fylles inn automatisk.

Lim inn ID-en og søk

Fyll videre ut informasjon om kirken, bl.a. hvilket Bevaringsprogram den tilhører. Du velger program fra nedtrekkslisten:

Bevaringsprogram

Søk fram eiers organisasjonsnummer via Enhetsregisteret: Søk i enhetsregisteret, dersom du ikke har det foran deg. Kopier det med deg (Ctrl+C). Klikk på søkefeltet og lim inn organisasjonsnummeret. Bekreft ved å klikke på organisasjonsnavnet som kommer fram.

Hvem eier kirken

I søkefeltet i Digisak, kan du også søke på organisasjonsnavn, men du får lettere treff på riktig organisasjon med organisasjonsnummer.

Velge type prosjekt

Du velger mellom:
  • Overordnet forprosjekt

  • Særskilt forprosjekt

  • Hovedprosjekt

Valg av type prosjekt, styrer hvilke felter som kommer fram i søknadsskjema.

Ved valg av Særskilt forprosjekt eller Hovedprosjekt spesifiserer du om søknaden gjelder:
  • Sikring

  • Istandsetting

  • Konservering

Du spesifiserer også hvilke deler av kirken prosjektet omfatter:
  • Eksteriør

  • Interiør

  • Inventar

Du kan huke av flere valg. Valgene her styrer videre hvilke felt som kommer fram.

Flervalgliste

Ved valg av Istandsetting og/eller Konservering kommer felt for Tiltaksbeskrivelser fram. Fyll ut feltene og velg Tilstandsgrad fra nedtrekksmenyen.

Tiltaksbeksrivelser

Alle skrivefelt som har disse to små grå strekene nede i høyre hjørne, kan du dra større. Klikk på de grå stripene, hold og trekk feltet nedover
dra feltet større

Svar på om prosjektet omfatter flere av Innsatsområdene i tillegg til obligatoriske innsatsområder. Huker du av for flere innsatsområder, får du opp felt hvor du beskriver planene innenfor innsatsområdet

beskriv planer for innsatsområder

Dokumentasjon

Det er forskjellige krav til dokumentasjonen avhengig av type prosjekt. Les nøye gjennom kravene i søknadsskjema.

Du laster opp dokumentasjonen ved å klikke på knappen Last opp filer og følg dialogen.

Last opp dokumentasjon

Fylle ut budsjett

Feltene i budsjettoppstillingen varierer utfra hvilken prosjekttype du velger. Men du må alltid fylle ut søknadssum og fordele kostnadene utover årene prosjektet som du søker støtte til, varer. Du skal også laste opp detaljert budsjett som spesifisert i søknadsskjema.

Du må vise hvordan du vil fordele kostnadene for det omsøkte prosjektet per år, inkludert inneværende år. Hvert år skal stå på egen rad. Du legger til rader i kostnadstabellen ved å klikke på knappen Legg til rad. Trenger du å fjerne en rad, klikker du på Søppelkassen

Budsjett overordnet forprosjekt

For å laste opp fil med detaljert budsjett, klikk på knappen Last opp filer og følg dialogen.

For Hovedprosjekt er det noen flere budsjettfelter å fylle ut. Budsjett hovedprosjekt

Send inn søknaden

Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt kan du sende det inn. Sørg for at alle obligatoriske felter er besvart ved å se at alle sirklene i sidemenyen er grønne. Hvis det er noen som ikke er det må du klikke på trinnet og besvare feltet, før du igjen navigerer deg til siste side og kan sende inn søknaden. Det er ikke mulig å sende inn søknaden hvis obligatoriske felt ikke er fyllt ut.

Sjekke at alle felt er besvart

Du finner knappen for innsending nederst på siste side. Klikk på knappen. Søknaden er nå sendt inn.

Send inn

Bekreftelse

Når du har sendt inn søknaden får du en bekreftelse på e-post. Du kan finne søknaden under Mine søknader. Du kan også se i innboksen i Digisak for bekreftelse på innsendt søknad.

Utskift av søknad

Du kan ta utskrift av søknaden før og etter innsending. Du finner søknaden under fanen Aktive søknader. Når søknaden er tatt til behandling, vil du for denne søknadsrunden, finne søknaden din under fanen Arkiv.

Aktive søknader

Klikk på søknadstittelen for å åpne søknaden. Til venstre finner du et oppgavepanel. Under Verktøy finner du ikonet Skriv ut.

ikon skriv ut

Klikk på ikon for utskrift og bekreft at du vil skrive ut søknad.

Utskrift av søknad

Velg Utskrift av søknad med vedlegg. Du får da en pdf-fil med søknad og vedlegg i mappen for Nedlastninger.

Excelfiler må skrives ut for seg. Fil som er lastet opp, finner du under fanen Vedlegg.

Fanen Vedlegg

Trykk på den lille trekanten og velg Last ned.

Last ned vedlegg

Disse lastes også ned til mappen for Nedlastninger.