Organisasjonstilknytning

Sist revidert: 2024-07-05

For at andre i din organisasjon skal kunne lese søknaden og følge opp saken, bør du koble brukerkontoen din til organisasjonen gjennom organisasjonsportalen i Digisak. Dette gjelder for store og små organisasjoner. Et eksempel på en liten organisasjon er et borettslag. Hvis styreleder sender inn søknaden via organisasjonsportalen, vil søknaden bli tilknyttet borettslaget som organisasjon. Neste styreleder, eller for eksempel styrets sekretær, får da tilgang til søknadene og kan følge dem opp.

Hvis du skal søke på vegne av en organisasjon må du først være tilknyttet organisasjonen. Logg inn via organisasjonsportalen.

Velg organisasjonsportalen

Du har to muligheter for å knytte deg til en organisasjon. Du kan enten søke etter en eksisterende organisasjon eller registrere en ny.

Tilknytning til eksisterende organisasjon

Søk etter organisasjonen i søkefeltet. Hvis organisasjonen ikke kommer opp, er den ikke registrert i Digisak. Se veiledning for hvordan Registrere ny organisasjon nedenfor.

Velg organisasjon

For lettere å finne riktig organisasjon, kopier med organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret og bruk i søkefeltet.

Klikk på riktig navn i trefflisten og klikk på Bruk for å bekrefte at du ønsker å tilknytte deg organisasjonen.

Klikk på riktig organisasjon Klikk på Bruk

Bekreft at du vil knytte deg til organisasjonen.

Bekreft valgte organisasjon

Velg Fortsett for å begynne å fylle inn søknad for organisasjonen. Du må vente til administrator i organisasjonen har bekreftet tilknytningen for å kunne sende inn søknaden og få full tilgang.

Kvittering på organisasjonstilknytning

Klikk deretter på navnet på Organisasjonen for å komme inn i organisasjonsportalen. Er du tilknyttet flere organisasjoner, vil de vises om en liste.

Velg organisasjon

Under navnet ditt vil du nå se organisasjonen du er tilknyttet og din rolle i denne.

image59

Jeg fant organisasjonen, men hvem er administrator?

Ta kontakt med support på digisak@ra.no, så hjelper vi deg.

Registrere ny organisasjon

For å registrere en ny organisasjon i Digisak, klikk på Jeg finner ikke organisasjonen min.

image143

Klikk videre på Opprett søkerorganisasjon

Opprettsøkerorganisasjon

Søk etter organisasjonen i Enhetsregisteret.

Søk i enhetsregistret

For lettere å finne riktig organisasjon, kopier med organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret og bruk i søkefeltet.

Når du har valgt riktig organisasjon klikker du Send inn.

En administrator hos Riksantikvaren vil snart verifisere organisasjonen.

Som oppretter av organisasjonen blir du satt som Administrator i organisasjonen. Dette kan endres senere.