Sluttmelding

En sluttmelding fungerer som en egenerklæring på om tiltaket det ble gitt tillatelse til, er gjennomført eller ikke og på omfanget av det som er gjort.

Sist revidert: 2024-04-18

Levere sluttmelding

Når du har fått innvilget dispensasjon og det ikke var noe krav om arkeologisk arbeid eller andre vilkår, får du en oppgave i Digisak om å levere sluttmelding. Du mottar oppgaven samtidig som du får dispensasjonsvedtaket ditt.

Dispensasjonsvedtaket er gyldig i tre år. Det betyr at du har tre år på deg til å gjennomføre tiltaket som du har fått tillatelse til, samt tre års frist på å levere sluttmelding

Frist på å levere sluttmelding, står øverst i opppgaven. Fyll ut feltene og last opp eventuelle vedlegg.

Lever sluttmelding

Trykk til siste på Send inn skjema for å sende inn sluttmeldingen