Brukerprofil og målform

Sist revidert: 2024-07-05

Din brukerprofil

Logg deg inn. Klikk på navnet ditt oppe i høyre hjørne og velg Rediger brukerprofil fra nedtrekksmenyen.

Rediger brukerprofil

Du får da fram din brukerprofil og kan redigere informasjonen som er lagret i Digisak.

Detaljer brukerprofil

Når du har gjort dine ønskede endringer, klikker du på Lagre.

For å komme ut av detaljbildet, klikker du på Digisaklogoen.

Digisaklogo

E-postadresse

NB Dersom du vil redigere din e-postadresse, kan du gjøre det her, men den vil bli overskrevet etter en stund av adressen som er registrert på deg i nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister. Vil du varig endre e-postadresse, må du gjøre det i Kontakt- og reservasjonsregisteret:

Velge målform eller språk

Du velger målformen du vil forvaltningen skal kommunisere med deg på fra rullgardinsmenyen nederst i skjema.

Valg av målform

Husk og lagre når du har gjort endringer.

Dette menyvalget styrer meldinger og brev.

Du velger målform du vil ha i søknadsportalen via valgmenyen under navnet ditt til høyre i portalen.

Målform søknadsportal
Dette menyvalget styrer målform i søknadsportalen.