Søke om tilskudd

Sist revidert: 2023-10-13

Jeg skal søke

For å skrive en søknad klikker du på Jeg skal søke øverst i menyen.

Jeg skal søke

Velg ordning

Velg først fylkeskommune (for samiske kulturminner, velg Sametinget). Du vil se en oversikt over åpne ordninger. For å lese mer om en ordning, og å søke, klikker du på tittelen på ordningen. Velg Tilskudd til freda kulturminner i privat eie fra før 1537.

Velg ordning

Utlysningstekst

Les gjennom utlysningsteksten og vurder om ordningen er aktuell for deg å søke på. For å søke klikker du på fanen Opprett søknad til høyre i vinduet.

Opprett søknad

Har du behov for å lese utlysningsteksten eller se søknaden i pdf, trykk på ordningens navn under Ordning eller klikk på ikonet for Skriv ut.

Lese om ordning og skrive ut

Søknadstittel

Skriv inn tittel på søknaden og deretter bekreft ved å klikke på Opprett nå. Tittelen kan du redigere i neste bilde.

Skriv inn søknadstittel

Kopiere tidligere søknad

Du kan kopiere tidligere søknad du selv har opprettet. Velg aktuell søknad i nedtrekksmenyen og klikk på Opprett nå.

Opprette og kopiere søknad

Ikke all tidligere informasjon blir kopiert. Du må legge inn kulturminne-ID, budsjett i tiltakene, planlagt tid for oppstart og avslutning, samt eventuelle håndverkere på ny. Det markeres med en rød stjerne*, der det mangler informasjon.

Du finner Kulturminne-IDen fra forrige søknad i feltet Kulturminne-ID. Kopier med deg IDen, lim inn i feltet Søk og klikk Enter for å hente inn oppdatert informasjon.

Kopier kulturminne-ID og Søk

Når tidligere Tiltak kopieres, så følger ikke budsjettallene med. Klikk på den lille blyanten til høyre for å redigere tiltaket, eller på søppeldunken om du vil kaste det. Du kan også legge til nye tiltak ved å klikke på Legg til.

Redigere og legge til tiltak

Navigering i søknadsskjema

For å komme til neste side i søknadsskjema, klikker du på Neste nederst på siden. Du kan også navigere deg mellom trinnene ved å bruke menyen til venstre.

Naviger i skjema

Fyll ut søknaden

Fyll ut alle relevante felt i søknaden. Felt som er obligatoriske, er merket med en rød stjerne. Når feltet er fylt ut, erstattes stjernen med en grønn avhakning.

Fyll ut søknaden

Legg inn foreløpig informasjon i Tiltak for å unngå at utfylt informasjon i popup-vinduet forsvinner ved et tilkoblings- eller tidsavbrudd. Du redigerer Tiltak ved å klikke på den lille blyanten. Du sletter Tiltak ved å klikke på søppelkassen.

Finne kulturminne-ID

For å finne riktig kulturminne-ID må du klikke på lenka kulturminnesok.no. Kulturminnesøk vil åpne seg i en egen fane, slik at du hele tiden kan gå tilbake til Digisak.

Skriv inn navnet på kulturminnet i søkefeltet i Kulturminnesøk og klikk på Søk

Søk i Kulturminnesøk

Velg deretter riktig kulturminne fra lista og gå til fanen Minnet består av og kopier (Ctrl+C) med deg KulturminneID nede i tabellen.

Minnet består av

Gå tilbake til Digisak. Klikk på søkefeltet og lim inn ID-en. Bekreft ved å klikke på ID-en som kommer opp. Informasjonen om kulturminnet blir hentet fra databasen, og blir fylt inn automatisk.

Lim inn ID-en og søk

Veiledningsvideo

Du kan se veiledningsvideo her:

Send inn søknaden

Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt kan du sende det inn. Sørg for at alle obligatoriske felter er besvart ved å se at alle sirklene i sidemenyen er grønne. Hvis det er noen som ikke er det må du klikke på trinnet og besvare feltet, før du igjen navigerer deg til siste side og kan sende inn søknaden. Det er ikke mulig å sende inn søknaden hvis obligatoriske felt ikke er fyllt ut.

Send inn søknad

Bekreftelse

Når du har sendt inn søknaden vil du få en bekreftelse, og du kan finne søknaden under Mine søknader. Se også innboksen for bekreftelse på innsendt søknad.

Søknaden er nå sendt inn.