Organisasjonstilknytning

For at andre i din organisasjon skal kunne lese søknaden og følge opp saken, bør du koble brukerkontoen din til organisasjonen gjennom organisasjonsportalen i Digisak. Dette gjelder i store og små organisasjoner. Et eksempel på en liten organisasjon er et borettslag. Hvis styreleder sender inn søknaden via organisasjonsportalen, vil neste styreleder eller feks styrets sekretær få tilgang til søknadene og kan følge dem opp dersom de er sendt inn tilknyttet borettslaget som organisasjon.

Hvis du skal søke på vegne av en organisasjon må du først tilknytte deg organisasjonen. Sørg for at du er i organisasjonsportalen. Klikk på navnet ditt for å knytte deg til en organisasjon.

image51

Velg deretter Rediger brukerprofil.

image52

Velg fanen Organisasjon.

image53

I organisasjon har du to muligheter for å knytte deg til en organisasjon. Du kan enten søke etter en eksisterende organisasjon eller registrere en ny.

image54

Tilknytning til eksisterende organisasjon

Søk etter organisasjonen i søkefeltet. Hvis organisasjonen ikke kommer opp, er den ikke registrert i Digisak. Velg da alternativ 2 nedenfor.

image55

Klikk på riktig navn og bekreft at du ønsker å tilknytte deg organisasjonen.

image56
image57

Du kan velge Fortsett for å begynne å fylle inn søknad for organisasjonen, men må vente til administrator i organisasjonen har bekreftet tilknytningen for å kunne sende den inn og få full tilgang.

image58

Under navnet ditt vil du nå se organisasjonen du er tilknyttet og din rolle i denne.

image59

Registrere ny organisasjon

For å registrere en ny organisasjon i Digisak navigerer du deg til Rediger brukerprofil > Organisasjon som tidligere. Klikk på Registrer ny organisasjon.

image60

Søk etter organisasjonen feltet og klikk på riktig navn. Feltet søker i enhetsregisteret.

image61

Når du har valgt riktig organisasjon klikker du Bekreft.

image62

En administrator hos Riksantikvaren vil snart verifisere organisasjonen.

Som oppretter av organisasjonen blir du satt som Administrator i organisasjonen. Dette kan endres senere. Se veiledning her: Admin i organisasjon.

Se video