Sluttrapportering

Sist revidert: 2024-06-14

Generelt

Når du mottar sluttutbetaling, får du også krav om å levere sluttrapport i løpet av tre måneder. Klikk på oppgaven Sluttrapportering og fyll ut feltene.

Hvis du har liten skjerm, åpner du oppgavepanelet ved å klikke på fliken til høyre i bildet.

Liten skjerm

Vilkårene for tilskuddet, samt vilkår for eventuell vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven, finner du under VILKÅR i toppen av oppgaven.

Du finner også vedtak om tilskudd og eventuell dispensasjon i fulltekst, til venstre for oppgaven under Søknadsinformasjon.

I denne oppgaven lagres dessverre ikke informasjonen automatisk. Trykk på knappen Lagre med jevne mellomrom, så du ikke mister det du har fylt ut.

sluttrapportering1 sluttrapportering2 sluttrapportering3 sluttrapportering4

Vær oppmerksom på at alle feltene i regnskapstabellen må fylles ut, også om summen er null/0 kr.

Om du vil lese mer om hvilke krav som lovverket setter til en sluttrapport, trykker du på knappen Sluttrapport som du finner i oppgaven.

sluttrapportknapp

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon du har sendt inn her i Digisak tidligere.

Til slutt må du bekrefte at du har lastet opp den dokumentasjonen som er krevet. Trykk deretter på knappen Send inn sluttrapport.