Tilbakekalle søknad

Sist revidert: 2024-04-11

Hvis du oppdager at du har glemt noe, kan du tilbakekalle søknad så lenge status er Avventer fordeling. Gå til Mine søknader, Aktive søknader og klikk på søknaden du vil tilbakekalle.

Søknad avventer fordeling

Klikk på TILBAKEKALLE SØKNAD under Andre valg på oppgavepanelet til høyre. Klikk videre på Start nå.

Oppgavepanel Andre valg

Du finner bekreftelse på at søknaden er tilbakekalt i Innboksen oppe til høyre ved siden av innlogget bruker.

Søknaden ligger Mine søknader, Aktive søknader uten Status helt til du sender den inn igjen.

Søknadsstatus tom

Dersom søknaden har gått videre til kontroll, kan saksbehandler returnere søknaden til deg til justering. Se Justere søknad