Administrator i organisasjon

Sist revidert: 2024-04-12

Som administrator i organisasjonen har du spesielle rettigheter. Klikk på Organisasjon i navigasjonsmenyen for å se og endre organisasjonens informasjon.

image63

Hvorfor har jeg rollen administrator?

Første person som importerer organisasjonen til Digisak via Digisak organisasjonsportal, settes som administrator for organisasjonen. Flere kan ha rollen administrator i organisasjonen.

Redigere organisasjon

Som medlem i en organisasjon får du se informasjon om organisasjonen her. Som administrator kan du redigere informasjonen ved å klikke på knappen Rediger.

image64

Et pop up-vindu vil åpne seg, der du kan redigere informasjonen. Klikk Lagre når du er ferdig.

Er det store feil eller er ikke feltet du ønsker å endre redigerbart? Oppdater informasjonen i Enhetsregistert og importer informasjonen til Digisak på nytt.
image65

Hente inn informasjon fra Enhetsregisteret på nytt

For å kunne søke fram organisasjonen på nytt, klikk i søkefeltet Organisasjoner registrert i Enhetsregisteret. Velg på riktig organisasjon i trefflisten og deretter på Lagre. Informasjonen om organisasjonen i Digisak er oppdatert.

Søkefelt mot Enhetsregistert
For lettere å finne riktig organisasjon, kopier med organisasjonsnummeret og bruk i søkefeltet.

Godkjenne nye medlemmer og endre roller

Som administrator kan du endre roller på medlemmene. Gå til organisasjonsroller for å se alle registrerte medlemmer i organisasjonen og deres roller.

image66

Velg riktig rolle i nedtrekkmenyen og klikk Lagre for å bekrefte. For å godkjenne ubekreftet bruker, velg Bruker i nedtrekksmenyen og klikk Lagre.

image68
image69

Rollen er nå endret.

Hvis det kun finnes én administrator i organisasjonen, ikke fjern denne før en annen administrator er satt. Da vil organisasjonen være uten administrator, og ingen i organisasjonen kan administrere den.

Se video