Klage på vedtak

Sist revidert: 2024-04-09 (under arbeid)

I alle vedtak hvor du har klagerett, vil knappen Jeg vil klage være synlig øverst i mottaksoppgaven for vedtak. Dersom du har fått et vedtak du ikke aksepterer, kan du klage gjennom Digisak.

Klage på vedtak

Du får e-post fra Digisak om at et vedtak er fattet og må logge deg på for å lese det. Logg inn i Digisak, og trykk på Mine søknader. Der får du en oversikt over dine søknader. Under kolonnen Status så kan du se hvilken søknad hvor du har klagerett. Klikk på søknaden det gjelder. Alternativt kan du klikke på direktelenken som er i e-postvarselet.

Mine søknader

Søknaden vil åpne seg, og du får opp flere valgmuligheter. Klikk på mottaksoppgaven under Åpne oppgaver i oppgavepanelet på høyre side.

Motta avvisningsvedtak

Om du vil klage på vedtaket, klikk på knappen Jeg vil klage. Fristen for å klage vises i toppen av oppgaven.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Du får en ny oppgave hvor du fyller inn begrunnelse og laster opp eventuelle vedlegg som underbygger klagen. Når du er ferdig, trykker du på Send inn klage.

Klage på vedtak

Vedtak opprettholdes og klagen sendes videre til klageinstans

Hvis klagen blir overført til klageinstans vil du få en e-post om dette. Du får mulighet til å kommentere oversendelsen. Dersom du velger å kommentere eller aktivt velger ikke å kommentere, vil klagen oversendes umiddelbart og du får fortgang i klageprosessen. Hvis du ikke foretar deg noe, oversendes klagen automatisk etter tre uker.

For å kommentere oversendelsen klikker du på Mine søknader og deretter Mine oppgaver. Klikk på oppgaven Legg til merknader for klagesak.

Legg til merknader til oversending av klage

Brevet som sendes til klageinstans finner du til venstre. Skriv inn dine kommentarer og last eventuelt opp vedlegg. For å sende inn dine kommentarer, klikk på Send inn kommentar.

Fortsett arbeidsflyt

Din kommentar til oversendelse av klagesak til klageinstans, er nå sendt inn.