Klage på vedtak

Sist revidert: 2024-03-01

Du har klagerett på alle vedtak. Dersom du har fått et vedtak du ikke aksepterer, kan du klage gjennom Digisak.

Klage på avvisning

Hvis søknaden avvises, kan du klage. Du får e-post om vedtaket fra Digisak og må logge deg på for å lese det. Logg inn i Digisak, og trykk på Mine søknader. Der får du en oversikt over dine søknader. Under kolonnen Status så kan du se hvilken søknad som er avvist. Klikk på søknaden det gjelder. Alternativt kan du klikke på direktelenken som er i e-postvarselet.

Mine søknader

Søknaden vil åpne seg, og du får opp flere valgmuligheter. Klikk på teksten Motta på avvisningsvedtak i oppgavepanelet på høyre side.

Motta avvisningsvedtak

Velg Ja på at du ønsker å klage på vedtaket og begrunn hvorfor du klager.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Etter begrunnelsen trykker du på Send inn for å sende inn klagen.

Hvis klagen blir oversendt til klageinstans vil du få en e-post om dette. Du har tre uker på deg til å kommentere oversendelsen, hvis du ønsker det. Dersom du velger å kommentere eller aktivt velger ikke å kommentere, vil klagen oversendes umiddelbart og du får fortgang i klageprosessen.

For å kommentere oversendelsen klikker du på Mine søknader og klikk på søknaden det gjelder. Klikk på oppgaven Legg til merknader til oversending av klage under Åpne oppgaver i oppgavepanelet til høyre i bildet.

Legg til merknader til oversending av klage

Skriv inn dine kommentarer og send inn oppgaven. For å sende inn klagen, trykk på Forsett arbeidsflyt for å sende inn. Fylle inn merknad

Klagen er nå oversendt til klageinstans.

Klage på dispensasjonsvedtak

Hvis du har fått et avslag på dispensasjon eller ikke aksepterer vilkårene i vedtaket, kan du klage. For å klage må du logge deg inn i Digisak, klikke på Mine søknader og deretter velge aktuell søknad.

Mine søknader

Når du har gjort dette, åpner søknaden din seg opp til venstre og et oppgavevindu til høyre.

Klage på dispensasjonsvedtak
Dersom du har zoomet inn på nettleseren din så vil oppgave vinduet være under søknadsteksten.

Klikk på knappen Jeg vil klage. Oppgaven Klage på vedtak åpner seg. Begrunn klagen din og last eventuelt opp vedlegg. For å sende inn klagen, trykk på Send inn klage.

Klage på vedtak

Hvis klagen blir overført til klageinstans vil du få en e-post om dette. Du får mulighet til å kommentere oversendelsen. Dersom du velger å kommentere eller aktivt velger ikke å kommentere, vil klagen oversendes umiddelbart og du får fortgang i klageprosessen. Hvis du ikke foretar deg noe, oversendes klagen automatisk etter tre uker.

For å kommentere oversendelsen klikker du på Mine søknader og deretter Mine oppgaver. Klikk på oppgaven Legg til merknader for klagesak.

Legg til merknader til oversending av klage

Brevet som sendes til klageinstans finner du til venstre. Skriv inn dine kommentarer og last eventuelt opp vedlegg. For å sende inn dine kommentarer, klikk på Send inn.

Fortsett arbeidsflyt

Din kommentar til oversendelse av klagesak til klageinstans, er nå sendt inn.

Klage på vedtak om tilskudd / avslag på tilskudd

Du har rett til å klage på vedtak om tilskudd / avslag på tilskudd. Du har tre ukers klagefrist. Dette gjøres ved å gå inn på Mine søknader og deretter Aktive søknader. Derfra trykker du på enten oppgavetittelen eller søknadstittelen.

Lese og akseptere vedtak

Du finner svar på søknaden til venstre og et oppgavevindu på høyre siden. Hvis du vil klage, velger du Jeg ønsker å klage i nedtrekksmenyen.

Jeg ønsker å klage

Kryss av for klagegrunn og fyll inn begrunnelse i fritekstfeltet som åpner seg. Når du har gjort dette og er fornøyd, klikk på Send inn.

Fyll inn klagegrunn
Hvis klagen din ikke tas til følge, blir den overført til klageinstans. Du får melding om dette. Du har da tre uker på deg til eventuelt å kommentere oversendelsen. Dersom du velger å kommentere eller aktivt velger ikke å kommentere, vil klagen oversendes umiddelbart og du får fortgang i klageprosessen.

For å kommentere oversendelse ti klageinstans, klikker du på Mine søknader og deretter Mine oppgaver. Klikk på oppgaven Legg til merknader til oversending av klage.

Legg til merknader til oversending av klage

For å lese brevet som skal sendes til klageinstans, gå til fanen Kommunikasjon og åpne meldingen som er tagget med "Oversendelse til klageinstans". Skriv inn dine kommentarer i fritekstfeltet i oppgaven til høyre. Du kan velge ikke å kommentere, da lar du feltet stå tomt. For å fullføre oppgaven, må du trykke på knappen Forsett arbeidsflyt.

Oversendelse til klageinstans og kommentar