Vanlig bruk og anvendelse av data fra Askeladden

Data fra Askeladden anvendes i planleggingsarbeid av konsulenter, offentlige virksomheter og i kommunene, og det er viktig at det som registreres inn i databasen har høy kvalitet. Særlig viktig er oppdatering av eldre geometrier ved kontrollregistrering, samt avklaring av kulturminner med uavklart vernestatus.