Dashboard/min side

Hjemknapp
Figur 1. Hjemknapp.
Oversikt
Figur 2. Oversikt over grensesnitt.
 1. Lenke til kartet i Askeladden

 2. Enlinjesøket-søkefelt (se egen forklaring lenger ned i dette kapittelet).

 3. Enlinjesøket-knapp

 4. Gå til avansert søk (se egen forklaring i eget kapittelet).

 5. Gå til hovedkartet (se egen forklaring i eget kapittelet).

 6. Registrer nytt objekt (se Del 3) – knappen er kun tilgjengelig for de som har saksbehandlertilgang.

 7. Gå til dashboard/min side.

 8. Info om innlogget bruker, hjelp, om askeladden, kontakt oss og logg ut.

 9. Under lagrede søk vil det ligge predefinerte avanserte søk som er opprettet av administrator (generelle søk) opprettet av deg som bruker (mine søk).

 10. Liste over de siste kulturminneskjemaer (se eget kapittel) du har besøkt. Her vil både kulturmiljø/landskap, lokaliteter, kulturminner, enkeltminner og SEFRAK listes opp.

 1. Symbolisering av kategori og objektnivå. image Lokalitet, image kulturminne, imageenkeltminne, imagekulturmiljø/landskap og imageSEFRAK.

 2. Fargen henviser til vernestatus. image Sammensatt vernestatus (finnes kun på lokaliteter av kategori bebyggelse-infrastruktur og kirkested hvor minimum ett enkeltminne er fredet), image fredet objekt, image vernet eller under fredning, image listeført, imageuavklart vernestatus eller tidligere fredete objekt, image ikke fredet og imagemangler vernestatus.

 3. KulturminneID/SEFRAKID og navn (lenke til det aktuelle kulturminneskjemaet).

 4. Art.

 5. Kommune.

 6. Dato for siste besøk.

 1. Liste over registreringer som er knyttet til din bruker (er kun tilgjengelig for de som har saksbehandlertilgang). Det som listes opp her er kun tilgjengelig for din bruker.

 1. Liste over upubliserte kulturminneskjema (nyregistrerte lokaliteter, kulturminner og enkeltminner).

 2. Liste over upubliserte tilstandsregistreringer.

 1. Opplysninger om din tilgang. Mulighet til å søke om endring i tilgang og å endre passordet.

 2. Her kan man legge til WMS-tjenester man ønsker å vise i kartet i tillegg til de eksisterende kartlagene som vises i kartet.