Hvordan få tilgang?

Askeladden er forbeholdt ansatte innen offentlig forvaltning og disse gis full lesetilgang. Konsulenter, kulturminneforvaltere (museer, Fortidsminneforeningen etc.) og forskere/studenter kan gis begrenset lesetilgang ved behov. Andre bes om å benytte Kulturminnesøk. All bruk av Askeladden krever pålogging med privat brukernavn og passord. Det er kun saksbehandlere innenfor den offentlige kulturminneforvaltningen (kommunal, regional og nasjonal) som får redigeringsmulighet. Full lesetilgang (innsyn (full)) gir tilgang til all informasjon som ligger i databasen, men man kan ikke redigere på innholdet. Brukere med enkelt innsyn (innsyn) vil kun se et begrenset utvalg av informasjonen og kartfesting av kulturminnene. Redigeringsbrukere i kommunene, fylkeskommunene, Sysselmannen og landsdelsmuseene (Saksbehandler) kan gis geografisk og tematisk avgrensing av redigeringsrettigheter ved behov. NIKU, Sametinget og ansatte hos Riksantikvaren kan gis geografisk ubegrenset redigeringstilgang ved behov.

Tilgang til tilskuddsmodul gis etter henvendelse pr epost.

Tilgang til Askeladden gis etter at administratorene hos Riksantikvaren har godkjent søknaden (normalt gis det svar på søknad påfølgende arbeidsdag). Rettigheter tildeles basert på søknadsmelding og epost-adresse (skal spores til institusjonen den som søker jobber for). Dersom ikke søker oppgir epost-adresse som knyttes til institusjonen vedkommende jobber for, avslås søknaden. Feltarkeologer som jobber på kortere oppdrag, og ikke har epostadresse som kan knyttes til institusjonen de jobber for, gis tilgang dersom deres overordnede sender epost med bekreftelse om at vedkommende jobber for dem til askeladden.hjelp@ra.no (disse brukerne gis tidsbegrenset tilgang tilsvarende kontraktslengde).

Søk om tilgang gjennom søknadskjema på https://askeladden.ra.no/