For hvem?

Askeladden er et verktøy for kulturminneforvaltningen, og man må registrere seg i databasen for å få tilgang til den. Tilgang til databasen gis til ansatte innen sentral, regional og lokal kulturminneforvaltning, offentlig forvaltning, konsulenter, forskere og studenter. Andre som er interesserte i kulturminner kan benytte kulturminnesøk.no.

Sentral, regional og lokal kulturminneforvaltning kan registrere seg som saksbehandler i databasen og har da muligheten til å legge til, endre og oppdatere opplysningene i Askeladden. Det er også mulig å eksportere data fra Askeladden, for eksempel til bruk i egne GIS-baserte datasystemer. Ansatte i sentral, regional og lokal kulturminneforvaltning som ikke har behov for å oppdatere opplysningene, vil bli gitt tilgangen «innsyn full».

Konsulenter som jobber med konsekvensutredninger og planarbeid samt forskere og studenter kan også søke om innsynstilgang i Askeladden. Innsynsbrukere kan søke i basen og hente ut enkle rapporter samt eksportere data til egne GIS-systemer, men de kan ikke endre eller legge til opplysninger.