Dataflyt

All data som registreres i Askeladden er offentlige data som blir gjort nesten umiddelbart tilgjengelig utenfor Askeladden for offentlige institusjoner og private aktører. Unntaket er de dataene som er unntatt offentlighet. Dataflyten for kulturminnedata i Norge ser slik ut:

Dataflyt
Figur 1. Dataflyt.

For å få en oversikt over hvilke data som deles – både hvilke datasett det er snakk om og hvilke egenskaper de har – anbefales det å lese dokumentasjonen på Geonorge. Dataene deles både som datasett som genereres fra Riksantikvarens kart-API, men også som WMS-tjenester (bildetjenester) fra Riksantikvaren og WFS (redigerbare tjenester) fra Kartverket. Det er et økende behov for dataene i kommunal sektor, og datadelingen har blitt veldig tilrettelagt for planlegging i kommunene. Til tross for dette er dataene like anvendbare av andre enn kommunale brukere.