Tilstandsregistrering

Tilstand er både en hendelse og en endring av kulturminnets egenskaper, og du må oppgi noe informasjon om selve hendelsen, samt legge inn tilstandsendringen. For å registrere tilstand bør du gå til objektets kulturminneskjema, og velgeimage. Du kan endre på tilstand for flere kulturminner/enkeltminner eller lokaliteter i én operasjon, men da bør disse legges til i etterkant.

Tilstand registreres forskjellig for arkeologiske kulturminner og bygninger, men fremgangsmåten er relativt lik. På bygninger registreres tilstand på kulturminne-/enkeltminne-nivå m/strukturer (konstruksjonsdeler), mens for arkeologiske kulturminner registreres tilstand på lokalitets-/kulturminne-nivå m/enkeltminner. Mer om de forskjellige måtene å registrere på finnes i [Eksempler – registrering].

  1. Start tilstandsregistrering ved å trykke på imagepå kulturminneskjemaet.

  2. Tilstandsregistreringssiden vil åpne seg – eksempelet under er en bygning med konstruksjonsdeler.

    image
    Figur 1. Tilstandsregistreringssiden.
  • Den øvre delen av vinduet er forbeholdt hendelsen tilstand, og her skal man registrere opplysninger om når hendelsen fant sted, hvem som gjennomførte den, knytte til eventuelle dokumenter og legge inn informasjon som kan være relevant.

Tilstandsbeskrivelsen skal ikke fylles inn i feltene Tekst eller Merknad.
  • Det er obligatorisk å fylle ut utført og utført av. image gir deg muligheten til å mellomlagre en tilstandsregistrering, og tilstandsregistreringen vil da kun være tilgjengelig for deg. Den vil vises under Påbegynte registreringerDashboard. image brukes til å sluttføre en tilstandsregistrering. For bygninger må du minimum ha registrert tilstand på én konstruksjonsdel og hovedtilstandsgrad (kulturminnets/enkeltminnets tilstand).

Ikke trykk på «Lagre og publiser» før du er ferdig med registreringen, når alle konstruksjonsdeler som inngikk i tilstandsregistreringen har fått oppdatert sin tilstand. Dersom man trykker på «Lagre og publiser» sluttfører man registreringen, og det er vanskelig å gjenoppta den.
  • Under Gjeldende tilstand finner du oversikt over alle objektene du har valgt å registrere tilstand for. Ved å klikke på image vil du få opp skjemaet for tilstandsregistrering.

  • Dersom ikke alle strukturer (konstruksjonsdeler, rom eller tilrettelegging) er registrert kan disse legges til ved å benytte image, nederst på siden.