Ny hendelse

 1. Hendelsesregistreringen kan gjennomføres fra kulturminneskjemaet til et objekt (lokalitet/kulturminne/enkeltminne) ved å trykke på ‘+’ bak hver av de forskjellige hendelsesboksene image, hendelsesoversikten på kulturminneskjema image, eller fra image i knapperaden, og velgeimage hvor du kan velge blant de forskjellige hendelseskategoriene. Forskjellen er at dersom du skal opprette en hendelse fra et kulturminneskjema vil ID’en for det aktuelle objektet være ferdig utfylt, mens oppretting av hendelse fra image vil be deg fylle ut ID’en(e) hendelsen gjelder for.

  • Fra kulturminneskjema:

   image
   Figur 1. Kulturminneskjemaet

   Hendelsen vil knyttes til det objektet du har navigert fra.

  • Fra image:

   image
   Figur 2. Valg av type hendelse.

   Velg fra de tre hendelseskategoriene.

   Dersom du har navigert fra image, må du fylle ut ID’en(e) hendelsen gjelder for. Søk opp ID og velg image. Fremgangsmåten er lik som «Fra kulturminneskjema».

   image
   Figur 3. Tast inn ID.
 2. Det er mulig å legge til så mange ID’er en ønsker, ved å søke dem opp i feltet ID (vær obs på at kulturminner har enkeltminneindeks som en del av ID (XXXXXX-X), i de fleste tilfeller er denne ‘-1’ eller ‘-0’). Alle objekter du legger til vil listes opp på venstre side, under «Gjelder for». De legges til ved å trykke på image. De kan fjernes fra listen ved å benytte image.

  image
  Figur 4. Gjelder for.
 3. Dersom objektet er en lokalitet, kan du velge at hendelsen også skal gjelde for tilhørende enkeltminner (enkelte hendelsesarter er kun tilgjengelig for lokalitet, mens andre er kun tilgjengelig for enkeltminner) eller strukturer (konstruksjonsdeler og rom), ved å velge nivået (enkeltminner og/eller strukturer).

  image
  Figur 5. Koble hendelsen til flere minner.
 4. Dersom du har valgt image bak hendelsesboksen har du allerede valgt hendelskategori og hendelsart (dersom du har valgt funksjon eller tilstand). Hvis du har valgt å opprette hendelsen fra hendelsesoversikten eller image må du nå velge hendelseskategori og deretter hendelsart fra nedtrekksliste (se tabell Hendelser i kapittel Ordforklaringer i Del 1).

 5. Valget av hendelsesart styrer hvilke valgmuligheter du får fylle ut. De fleste hendelseartene, med noen unntak, har de samme feltene; tekst, merknad, legg til referanse, kontaktperson, utført dato, utført av, utførende organisasjon og muligheten til begrense offentlighet. Tekst-feltet er ment for beskrivelsen av selve hendelsen, mens merknads-feltet er tenkt for interne notater.

 6. Lagre når du har fylt inn informasjonen som er knyttet til hendelsen.