Enlinjesøket

I søkefeltet i topplinjen kan man søke etter navn og kulturminneID på kulturminner, enkeltminner, lokaliteter og kulturmiljø/landskap i Askeladden, navn og ID i SEFRAK-registeret, stedsnavn, adresser og gårds- og bruksnummer. For å søke på gårds- og bruksnummer skriver du inn KOMMUNENUMMER-GNR/BNR (eksempel 0101-1/1).

Navigasjon fra enlinjesøket

Enlinjesøket
Figur 1. Visning av treff fra enlinjesøket.
  • Klikk på oppføringen i listen for å navigere til objektet i kartet. For å komme direkte til kulturminneskjema for Askeladden- og SEFRAK-objekter klikker du på image

Søket støtter jokertegnene (wildcard character); ? (ett tegn), * (ett eller flere tegn) og $ (ordet må ende på tegnet før dollartegnet). Eksempel: o?b?kk$ gir treff på både Solbakk og Bjorbekk, men ikke f. eks. Solbakken.*
Dersom man er usikker på hva objektet du leter etter heter bør man benytte kartet for å navigere seg fram til stedet hvor kulturminnet ligger.
  • Søket gir også treff på slettede objekter, samt objekter som har fått ny ID (enkeltminner og kulturminner som er flyttet fra en lokalitet/kulturminne til ny lokalitet). ID’er som er slettet/flyttet vises med gjennomstreking.

    Gjennomstreking
    Figur 2. Gjennomstreking av slettet objekt
  • Hvis man klikker på image for et objekt som er slettet vil man få beskjed «Ingen data registrert Lokalitet XXXX», men hvis objektet er flyttet vil en bli tatt til objektet som har erstattet ID’en som man søkte etter.