Tilskudd - Vurdere søknad

Til informasjon

Dersom du har behov for å etterspørre informasjon fra søker, gjøres dette ved å krysse ut oppgaven og starte prosessen TILLEGGSOPPLYSNINGER TILSKUDDSVEDTAK under Andre valg. Dette har du bare mulighet til mens søknaden er til vurdering, så sørg for at du ikke sender inn oppgaven Vurdere søknad før du er helt sikker på at du har all informasjon du trenger. For nærmere informasjon se veileder for Etterspørring av informasjon.

Vurdere søknad

Som saksbehandler skal du vurdere søknaden før det endelige vedtaket skal fattes. Velg mappen Vurdere søknad i Mine oppgaver, og klikk på tittelen på den søknaden du skal kontrollere.

Vurdere søknad

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Velg Vedtak * i nedtrekksmenyen.

Vedtak

Etter at du har valgt vedtak, må du skrive Begrunnelse for vedtak i tekstfeltet under. Dersom vedtaket blir Bevilget, må du også fylle inn flere felter som Tildeling per tiltak og Vilkår.

Vurdere søknad

Når alle feltene er fylt ut, kan du klikke på Fortsett arbeidsflyt og Bekreft.