Fordele søknader

Fordele enkeltsøknad (alternativ 1)

Med rollen KOORDINATOR har du rett til å fordele søknader.

Under toppmenyen Mine oppgaver, finner du flere faner. Velg fanen Åpne og klikk på mappen Fordele til saksbehandler.

Mine oppgaver

En oversikt over dine oppgaver av denne typen vil da åpne seg. For å fordele søknaden til en saksbehandler klikker du på oppgavetittelen.

Fordele til saksbehandler

Du vil få opp søknadens rolleliste til venstre og oppgaven til høyre

Dersom du bruker en liten skjerm vil oppgaven legge seg under rollelisten.
Bruk tastene Ctrl og – eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Du vil først få spørsmål om søknaden har kommet til riktig behandlende organisasjon.

Fordele til saksbehandler

Hvis søknaden har kommet til riktig behandlende organisasjon, velger du ja. Da vil du få mulighet til å fordele søknaden til en saksbehandler i nedtrekksmenyen. Når riktig saksbehandler er valgt kan du klikke på Fortsett arbeidsflyt og Bekreft.

Fortsett arbeidsflyt

Du har nå fordelt søknaden til saksbehandler.

Hvis søknaden ikke har kommet til riktig behandlende organisasjon velger du Nei. Da vil du få mulighet til å velge ny behandlende organisasjon. Samme oppgave vil da sendes til en KOORDINATOR i den nye behandlende organisasjonen.

Ikke riktig behandlende organisasjon

Fordele søknader fra liste (alternativ 2)

Du kan også fordele søknadene fra liste. Velg oppgaven Fordele til saksbehandler.

Fordele til saksbehandler

Huk av søknadene du vil fordele og klikk på Valg - Angi roller.

Angi roller

Angi roller:

  1. Velg rolle «Saksbehandler» fra nedtrekksmenyen Velg rolle: (I _rådgivende organisasjon_[1] velges rådgivende saksbehandler)

  2. Velg Søk etter brukere fra nedtrekksmenyen Finn bruker(e):

    1. Søk fram aktuell saksbehandler

    2. Klikk Vis resultat

    3. Huk av riktig saksbehandler og klikk på Legg til

Angi roller

Legg til

Når du har satt saksbehandler på de søknadene du ønsker, må du aktivt sende dem videre til neste steg i prosessen. Det gjøres mens søknadene enda er huket av ved å klikke på Fortsett, deretter Bekreft fordelingen og så Lukk.

Fortsett

Bekreft

Lukk


1. Med rådgivende organisasjon menes NIKU og de arkeologiske forvaltningsmuseene