Kontrollere søknad

Til informasjon

I denne oppgaven tar du stilling til om søknaden faller inn under ordningen, feks om kulturminnet er tilskuddsberettiget, om tiltaket er søknadspliktig og lignende. Du vurderer også om du har fått nok informasjon til å behandle søknaden.

Kontrollere søknad

Dette er den første oppgaven saksbehandler får i Digisak. Du vil få et e-postvarsel om at du har mottatt en oppgave. Denne oppgaven innebærer en sjekk av at søknaden er komplett og klar til behandling. Hvis søknaden er mangelfull, velger du Returner til søker for å etterspørre informasjon. Det er også her du vurderer om søknaden eventuelt skal avvises.

Velg mappen Kontrollere søknad i Mine oppgaver, og klikk på tittelen på den søknaden du skal kontrollere.

Mine oppgaver

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og – eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Bruk sidemenyen i Søknad for å kontrollere den utfylte søknaden, feks at kulturminnet er tilskuddsberettiget fra posten, og at søknaden kan behandles videre.

Min søknad

Velg Utfall av kontroll i nedtrekksmenyen. Du vil også kunne etterspørre informasjon senere i behandlingsprosessen dersom det er nødvendig.

Velg utfall av kontroll

Dersom kulturminnet ikke er tilskuddsberettiget velger du Avvis søknaden. Da får du opp et tekstfelt Begrunnelse for vedtak, som flettes inn i vedtaksbrevet. Fyll ut begrunnelse og klikk Fortsett arbeidsflyt. Om du og søker er enige om at søknaden skal slettes, ta kontakt med support på digisak@ra.no

Avvis søknaden

Dersom søknaden er tilskuddsberettiget, velger du Ta søknaden til behandling. Velg Fortsett arbeidsflyt og Bekreft. For tilskuddssøknader får søker en automatisert e-post fra Digisak om at søknaden tas videre til behandling.