Tilskudd - Anmode om utbetaling / søke om omdisponering på vegne av søker

Du kan anmode om utbetaling eller søke om omdisponering på vegne av søker. Dette er som regel ikke en oppgave som er tilegnet deg, så du vil måtte manuelt søke opp søknaden.

Gå til Søk/Rapporter og klikk på Søknader.

Søknader

Her søker du etter søknaden ved for eksempel søknads-ID eller tittel. Klikk på den aktuelle søknaden.

Søk/rapporter

Til høyre for søknaden vil du se en oppgaveliste. Oppgavene under Andre valg er oppgaver som ikke er tilordnet noen, men som kan bli startet manuelt. Klikk på oppgaven med navn US Be om utbetaling eller omdisponering på vegne av Søker.

Be om utbetaling eller omdisponering på vegne av søker

Klikk på Start nå for å bekrefte.

Start nå

Det kommer opp en tekst om at oppgaven er tilordnet Søker, men at du kan gjøre endringer. Klikk på gjøre endringer for å be om utbetaling eller omdisponering på vegne av Søker.

Gjøre endringer

I det første feltet legger du ved dokumentasjon på anmodningen fra søker.

Dokumentasjon

Heretter fyller du ut oppgaven på vanlig måte for søker. Når alle felter er besvart sender du inn oppgaven ved å klikke Fortsett arbeidsflyt.

Fortsett arbeidsflyt