Tilskudd - Behandler klage på dispensasjonsvedtak

Behandler klage på dispensasjonsvedtak

Velg mappen Vurdere saksgang for klage i Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Vurdere saksgang for disp.klage

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Les søkers begrunnelse for klage. Du kan klikke på menyene for å utvide dem.

Vurdere saksgang for disp.klage

Les gjennom og vurder hva som bør gjøres med klagen. Når du har valgt hva som skal gjøres med klagen bekrefter du ved å klikke Merk som ferdig. En godkjenner vil se gjennom og se at alt stemmer. Hvis godkjenner mener at vurderingen trenger justering sendes oppgaven tilbake til saksbehandler ved å klikke Merk som ikke ferdig. Du kan legge ved kommentarer ved å klikke på snakkeboblen ved siden av hvert felt. For å godkjenne oppgaven velges Fortsett arbeidsflyt og Bekreft.

Kommentar

1. Omgjøre eget vedtak

Dersom du velger Omgjør vedtak vil du ta en ny vurdering av dispensasjon. Dette gjøres på samme måte som oppgaven Vurdere dispensasjon.

Forfatte dispensasjon etter klagebehandling

2. Oversend til klageinstans

Hvis du velger Oversend til klageinstans går søknaden til klageinstans for ny vurdering. Fyll ut begrunnelse før du sender den til godkjenning ved å klikke Merk som ferdig.

Merk som ferdig

Godkjenner ser gjennom oppgaven, og velger Fortsett arbeidsflyt og Bekreft eller Merk som ikke ferdig for å returnere til saksbehandler.

Søker har nå fått en oppgave og kan fylle inn merknader til oversending av klage. Merknaden går til klageinstans.

2.1 Klageinstans

Saksbehandler hos klageinstans åpner oppgaven ved å velge Behandle klage hovedvedtak (klageinstans) i Mine oppgaver, og deretter åpne søknaden ved å klikke på tittelen.

Klageinstans vil se gjennom og gjøre sin vurdering, på samme måte som hos behandlende organisasjon.

Behandle klage på dispensasjonsvedtak

En godkjenner hos klageinstans vil se gjennom og sende inn oppgaven.

Hvis klagen får medhold vil saksbehandler få en oppgave med å forfatte dispensasjon etter klagebehandling. Dette gjøres på samme måte som oppgaven Vurdere dispensasjon.

Forfatte dispensasjon etter klagebehandling