Oppdater kulturminneinfo

Oppdater kulturminneinfo for saken

Ved behov kan du oppdatere kulturmineinformasjonen som er importert fra Askeladden. Utvalgt informasjon flettes i brev til søker og det er viktig at denne er riktig. Har du rettet feil i Askeladden, kan du nå ved å starte prosessen OK OPPDATER KULTURMINNEINFO få korrigert informasjonen som ligger i Digisak.

For å kunne starte prosessen, må du ha søknaden åpen i Digisak.

Dersom du har en oppgave åpen på søknaden, må du lukke den ved å klikke på krysset oppe i oppgavens høyre hjørne. Du kan lett åpne den igjen via Åpne oppgaver som vist nedenfor.

Lukk

Se under Andre valg og klikk på OK OPPDATER KULTURMINNEINFO, velg Start nå og BEKREFT.

OK OPPDATER KULTURMINNEINFO

Start nå

Bekreft

Du har nå startet oppgaven Oppdater kulturminneinfo for saken.

Fyll inn kulturminne-IDen i søkefeltet. Når du har fått treff, klikk på Enter. Klikk Fortsett arbeidsflyt og Bekreft.

Søk

Oppdatert informasjon vil nå flettes inn i nye brev og vises også under Søknadsinformasjon når du oppdaterer siden, samt som en løst oppgave under fanen ARBEIDSFLYT.

Informasjon om kulturminnet

Oppdater kulturminneinfo om saken